Seminārs: Projektu vadīšanas teorētiskie pamati, 7.04.2017.

07.04.2017

Latvijas Arhitektu savienība aicina apmeklēt semināru "Projektu vadīšanas teorētiskie pamati" 2017. gada 7. aprīlī plkst. 14:45 Torņa ielā 11, Rīgā. 

Pieteikšanās šeit.

PROGRAMMA

14:45    Reģistrācija
15:00    Projektu vadīšanas teorētiskie pamati - prasmes plānot, organizēt un vadīt arhitektūras projektēšanas un plānošanas darbu izpildes procesus un tajos iesaistīto speciālistu darbu.
             -  Projektu vadīšanas pamatjēdzieni un to skaidrojums, nozīme arhitekta praksē.
             -  Projektu dzīves cikls un vadīšanas fāzes.
             -  Projektu vadīšanas sistēma un organizatoriskā struktūra.
             -  Projektu komanda, vadība un kultūra, iekšējā un ārējā komunikācija.
             -  Projekta plānošana (finanšu, laika, resursu), alternatīvu un risku analīze.
             -  Struktūrplāns projektu plānošanā.
             -  Projekta gaitas plānošana, kontrole, kvalitātes un personāla vadība.
             -  Projekta novērtējums un noslēgums. 
16:30    Jautājumi un atbildes
17:00     Semināra noslēgums

Lektore: arhitekte Vita Polkovņikova, arhitektūras birojs “Sestais stils”

Semināra apmeklējums sertificētiem arhitektiem dod vienu (1) kompetences paaugstināšanas kredītpunktu formālās izvēles pasākumu sadaļas tēmā "Prakses vadība".

Maksa par semināru:
24,20 EUR (ieskaitot PVN);
LAS biedriem (bez biedra maksas parāda) un studentiem – 12,10 (ieskaitot PVN).
 

Kontaktpersona: Judīte Skujiņa, tālr.: 29447180, e-pasts: judite.skujina@latarh.lv

Partneri