Studentu pētniecisko darbu konference

2017. gada 14. decembrī Rīgas Celtniecības koledža aicina uz studentu pētniecisko darbu konferenci „Arhitektūra. Restaurācija. Būvniecība”.

Kur: Rīgas Celtniecības koledža Gaiziņa ielā 3, 237. auditorija
Kad: 14. decembrī plkst. 10:00

Programma 

9.30–10.00       Dalībnieku reģistrācija 2. stāva vestibils

10.00–10.10     Konferences atklāšana 2. stāvs, 237. telpa
                       Irēna Lūse, Dr. chem., Rīgas Celtniecības koledžas direktore, docente
                       Sandra Sviķe, Mg.chem., Mg. Paed. RCK direktora vietniece studiju un pētniecības darbā, docente
10.10–10.30     Zaļie jumti Latvijā 
                      Liene Šlajeva, RCK Arhitektūras katedras absolvente, arhitekta palīgs
10.30–10.50     Baznīcu gaiļi un restaurācija 
                       Līva Miruškina, RCK Restaurācijas katedras absolvente
10.50–11.10     Vēsturisku koka logu saglabāšana. Praktiskie piemēri
                       Jeļena Voiciša, RCK Restaurācijas katedras absolvente
11.10–11.30     Amatu lādes–apdares tehnikas un to pielietojums     
                       Alma Grīniece, RCK Restaurācijas katedras absolvente
11.30–11.50     Ieskats reljefās grunts izgatavošanas tehnikās. Praktiskie aspekti
                       Anna Kozorovicka, RCK Restaurācijas katedras absolvente
11.50–12.30     Kafijas pauze, 231. kabinets
12.30–12.50     Rīgas Celtniecības koledžas 5. stāva telpu grupas pārbūves priekšlikumu izstrāde
                       Gunta Ābele, Mg.arch., RCK Arhitektūras katedras docētāja
                       Inese Reitāle, Mg.arch., Mg.paed., RCK Arhitektūras katedras vadītāja., docente
12.50–13.10     Studentu grupa     RCK radošo darbnīcu attīstības priekšlikums 1. variants
13.10–13.25     Studentu grupa     RCK radošo darbnīcu attīstības priekšlikums 2. variants
13.25–13.40     Studentu grupa     RCK radošo darbnīcu attīstības priekšlikums 3. variants
13.40–13.55     Studentu grupa     RCK radošo darbnīcu attīstības priekšlikums 4. variants 
13.55–14.10     Studentu grupa     RCK radošo darbnīcu attīstības priekšlikums. Konkurss „Ilgtspējīgākā ēka un projekts 2017”
14.10–14.25     Debates un konferences noslēgumsPartneri