Uzsākts semināru cikls pasaulē lielākajā sadarbības projektā ēku renovāciju  veicināšanai ar mērķi samazināt emisijas ēku sektorā

2016. gada 1. martā  tika oficiāli uzsākts pasaulē lielākais 13 Eiropas zaļo un ilgtspējīgo būvniecības padomju sadarbības projekta semināru cikls ēku renovāciju  veicināšanai. Projekta mērķis ir risināt vienu no lielākajiem globālajiem izaicinājumiem klimata pārmaiņu jautājumā – Eiropas esošo ēku saglabāšanu un atjaunošanu.

 

Pēc vairāk nekā gada intensīvas sagatavošanās, BUILD UPON projekta ietvaros tiek uzsākts vairāk nekā 80 semināru un pasākumu cikls visā Eiropā, lai sadarbībā ar vairāk nekā 1000 dažādām organizācijām meklētu iespējas, kā samazināt ēku sektora emisijas un paātrinātu ēku renovāciju norisi. Latvijā izvēršamo pasākumu un semināru programma ir pieejama šeit .

 Esošo ēku sektora emisijas sastāda vairāk nekā 36% no Eiropas Savienības kopējām CO2 emisijām.

 BUILD UPON projekta mērķis ir veicināt sadarbību starp valsts institūcijām, industriju, sociālajiem partneriem un arī iedzīvotājiem, lai pilnveidotu nacionālās renovācijas stratēģijas – ilgtermiņa valstiska mēroga plānus un vadlīnijas esošo ēku renovācijai, lai sasniegtu augstus energoefektivitātes rādītājus. ES Energoefektivitātes direktīva nosaka, ka renovācijas stratēģijas, kuru pirmā versija izstrādāta jau 2014. gadā, pilnveidošana, sadarbībā ar tirgus dalībniekiem, katrai dalībvalstij jāveic  līdz 2017. gada 30. aprīlim.

BUILD UPON ir ES programmas “Apvārsnis 2020” projekts, kuru īsteno zaļās un ilgtspējīgās būvniecības padomes 13 Eiropas valstīs – Bulgārijā, Horvātijā, Čehijā , Somijā, Īrijā, Itālijā, Latvijā, Rumānijā, Slovākijā, Slovēnijā, Spānijā, Zviedrijā un Turcijā, un to atbalsta Pasaules Zaļās būvniecības padomes Eiropas tīkls.

Plānots, ka projekta ietvaros dažādas renovācijā iesaistītas organizācijas un uzņēmumi, tajā skaitā, valsts un pašvaldību institūcijas, būvniecības un apsaimniekošanas uzņēmumi, materiālu un iekārtu ražotāji, enerģijas piegādātāji, bankas un finanšu institūcijas un nevalstiskās organizācijas sadarbosies, lai meklētu inovatīvus risinājumus renovāciju norises veicināšanai.

Svarīgi, lai starp šiem dažādajiem tirgus dalībniekiem rast kompromisu un vienošanos par nacionālo renovācijas stratēģiju ar skaidriem energoresursu taupīšanas mērķiem. Galvenie virzieni, kā šos mērķus sasniegt ir sabiedrības informētības veicināšana, maksimāli iesaistot renovācijas procesā gala lietotājus – iedzīvotājus, prasmju un zināšanu paaugstināšanas programmas būvniecības nozares profesionāļiem, kas nodrošinātu augstas kvalitātes renovācijas, inovatīvi finanšu mehānismi, piemēram, zaļajās hipotēkas un kredīti, kā arī aizdevumi, un dažādi politikas instrumenti esošo problēmu risināšanai, piemēram, Energoefektivitātes sertifikātu kvalitātes uzlabošanai.

 BUILD UPON projektā paredzēts izmantot divas sadarbības platformas:

 

  • RenoWiki – tiešsaistes portāls, kas ļauj jebkuram īstenotājam pievienot savu renovācijas iniciatīvu, lai dalītos pieredzē ar veiksmīgākajam iniciatīvām. Šobrīd RenoWiki ir ievietota informācija par vairāk nekā 550 iniciatīvām, t.sk, piemēram, Latvijas iniciatīva ‘’Dzīvo Siltāk’!’’ – vairākas balvas ieguvusī sabiedrības informētības veicināšanas kampaņa, kas veicinājusi ēku siltināšanu, vai, piemēram, ‘’RenoValue’’ projekts, kas izglīto ēku vērtētājus ar mērķi paredzēt energoefektivitāti ēku novērtējumā.

 

  • Vairāk nekā 80 pasākumos un semināros 13 Eiropas valstu galvaspilsētās un rajonu centros plānots iesaistīt galvenos renovācijas tirgus dalībniekus, lai diskutētu par renovācijas stratēģiju pilnveidošanu gan attiecībā uz likumdošanas elementiem un finanšu mehānismiem, gan zināšanu un prasmju paaugstināšanu, kā arī sabiedrības informētības veicināšanu.

 

Emilio Miguel Mitre, projekta BUILD UPON koordinators un starptautisko attiecību direktors Spānijas Zaļās būvniecības padomē, uzskata: “Jau šobrīd simtiem iniciatīvu ir vērstas uz ēku renovācijas norises veicināšanu Eiropā, tomēr bieži vien starp tām nenotiek zināšanu un pieredzes apmaiņa, bet mēs nezinām, kas notiek citur. Tieši tagad ir pienācis īstais brīdis, kad mums jāstiprina šie centieni, un jāapvieno mūsu resursi, lai sasniegtu kopīgo mērķi. BUILD UPON galvenais izaicinājums ir koordinēt šo procesu.’’

 

Maija Križmane, Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padomes BUILD UPON projekta eksperte, uzskata: ‘’Nevienā laika posmā un desmitgadē mēs neesam uzbūvējuši tik daudz jaunu ēku, lai to skaits kļūtu salīdzināms ar esošo ēku skaitu, tāpēc mums ir fundamentāli svarīgi rūpēties par esošajām ēkām. Mēs visi – gan valdība, gan būvniecības un apsaimniekošanas uzņēmumi, gan nevalstiskais sektors, gan arī paši namīpašnieki un īrnieki varam ko darīt un jau darām, lai uzlabotu mūsu ēkas. Tieši tāpēc BUILD UPON mērķis ir panākt, ka strādājam kopā, lai ātrāk un veiksmīgāk sasniegtu šo mērķi. Aicinām arī jūs iesaistīties šajā procesā un sazināties ar mums!’’

 

RenoWiki un pilna pasākumu un semināru programma ir pieejama šeitPartneri