Aicinājums pilsētām un reģioniem pieteikt labas prakses piemērus

14.07.2023
Aicinām pašvaldības izmantot iespēju popularizēt iniciatīvas augstas kvalitātes arhitektūras un vides veidošanā savās pilsētās un novados!
 
Līdz 2023. gada 11. augustam pilsētas un reģioni var pieteikt labas prakses piemērus savstarpējās mācīšanās projektam ES dalībvalstīs. Šī uzsaukuma rezultāts būs 30 piemēru katalogs un iespēja 12 pašvaldībām 2024. gadā uzņemt mācību vizīti labās prakses vietās no citām projektam izvēlētajām pilsētām vai reģioniem.

Pieteiktajiem projektiem jāatbilst vismaz vienai no tēmām un to raksturojošajiem atslēgvārdiem:

● konteksts: vietā balstīti risinājumi, klimats, vēsture, ainava, cilvēki, ekonomika;
● dažādība: iekļaušana, dzimums, mijiedarbība, demogrāfija, pieejamība;
● vietas izjūta: saistība ar konkrēto vietu, identitāte, piederība, nozīme, mantojums;
● skaistums: emocijas, vērtība, kvalitāte, labbūtība, ilgtspēja.

Svarīgi! Var pieteikt ne tikai arhitektūras un būvētās vides darbus. Tiek gaidīti arī labas pārvaldības, jaunas ēku izmantošanas, apritīgas būvniecības, institūciju sadarbības, finansēšanas modeļu u.c. piemēri.

Lai piedalītos, līdz 2023. gada 11. augustam jāaizpilda un jāiesniedz tiešsaistes pieteikums. Projektus var pieteikt ES valstu pašvaldības. Piemērus var iesniegt arī citi pieteicēji, piemēram, arhitekti vai universitātes, taču tikai ar rakstisku projektam piederīgās pašvaldības apliecinājumu.
 
Vairāk informācijas par projektu un pieteikšanās forma
 
Labās prakses piemēru apzināšana ir secīgs turpinājums OMC augstas kvalitātes arhitektūras ekspertu grupā radītajam ziņojumam “Towards a Shared Culture of Architecture”. Publicētajā dokumentā labo praksi Latvijā ilustrē divi piemēri: Kuldīgas restaurācijas centrs (Kuldīgas novada pašvaldības iniciatīva) un Rīgas pilsētvides aktīvisms (iedzīvotāju iniciatīva).
 
Vairāk informācijas par dokumentu un labās prakses piemēriem
 
Atgādinām arī, ka līdz 2023. gada 5. oktobrim ir atvērta pieteikšanās European Urban Initiative (EUI) otrajam uzaicinājumam iesniegt inovatīvus, eksperimentālus, taču reālus projektus ar izmērāmiem rezultātiem pilsētvides zaļināšanai, ilgtspējīga tūrisma veidošanai un talantu izmantošanai sarūkošajās pilsētās.
 
Vairāk informācijas
 
Informāciju sagatavoja Jaunā Eiropas Bauhaus Latvijas kontaktpunkts Latvijas Arhitektu savienībā.

Partneri