Aktuālās ES finansējuma programmas Jaunā Eiropas Bauhaus projektiem

02.07.2024

Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju pamatprogrammā “Apvārsnis Eiropa” atvērtas vairākas finansējuma programmas, kurās iespējams pieteikt Jaunā Eiropas Bauhaus (New European Bauhaus — NEB) vērtībās balstītus projektus, kā arī projektus, kas veicina izpratni par tām.

• Līdz šī gada 19. septembrim atvēta pieteikšanās programmai, kuras mērķis ir atbalstīt jaunu pārvaldības modeļu izveidi publisko telpu attīstībai apkaimēs. Pārvaldības modeļiem jābalstās koprades principos un jāsekmē kopienas vadīts dizaina process. Vairāk informācijas par programmu un pieteikšanās nosacījumiem iespējams atrast šeit.

• Pieteikšanās līdz šī gada 19. septembrim atvērta arī projektu konkursam, kura mērķis ir atbalstīt tādu rīku un platformu izveidi, kas palīdz koncentrēt zināšanas par NEB projektiem, kā arī novērtēt to rezultātus un ietekmi. Vairāk informācijas par programmu un pieteikšanās nosacījumiem iespējams atrast šeit.

• Atvērta arī programma, kuras mērķis ir sekmēt otrreizēju pilnīgas vai daļējas bioloģiskās izcelsmes materiālu izmantošanu. Projektus programmai iespējams pieteikt līdz šī gada 19. septembrim, vairāk informācijas par pieteikšanās nosacījumiem, meklējot šeit.

Jaunais Eiropas Bauhaus ir Eiropas Komisijas iniciatīva Zaļā kursa ideju iedzīvināšanai dzīvojamo platību un publiskās ārtelpas veidošanā. NEB mērķis ir visā Eiropā radīt vairāk tādu telpu, kas ir ne tikai funkcionālas, bet arī estētiski baudāmas vietas ar spēju palīdzēt cilvēkiem atjaunot saikni ar dabu un veicina ilgtspējīgu dzīvesveidu, kā arī nodrošināt, ka šo vietu veidošanas process sekmē dažādu sabiedrības grupu vajadzību ievērošanu un piederības sajūtas veicināšanu.

Partneri