Anketa LAS ekspertu piesaistei

02.08.2022

Latvijas Arhitektu savienība (LAS) kā vienīgā arhitektu profesionālā organizācija Latvijā regulāri saņem uzaicinājumus sniegt ekspertu viedokli un deleģēt ekspertus profesionālu jautājumu risināšanai. 

Lai atvieglotu un paātrinātu informācijas apriti, LAS vēlas apzināt savus biedrus profesionāļus arhitektūras, ainavu arhitektūras un pilsētplānošanas jomā, kas var sniegt eksperta pakalpojumus gan LAS, gan trešajām pusēm – konkursu, kultūras pieminekļu saglabāšanas, ainavu arhitektūras, izglītības un iepirkumu jomā. 

Ja esat gatavs sniegt eksperta pakalpojumus LAS un trešajām pusēm, lūdzu, aizpildiet anketu par savu specializāciju, atalgojumu un personas datu apstrādi. No saņemtajām anketām tiks izveidots ekspertu specializācijas un kontaktu saraksts, kuru LAS izmantos gan ekspertu piesaistei, gan speciālistu nominācijai, atsaucoties uz trešo pušu pieprasījumu. Piemēram – darbam konkursu žūrijās, tehniskajās komisijās, kā arī mācību iestāžu akreditācijā, skaidrojumu sniegšanā par kultūras pieminekļiem, lekciju, kā arī dažādu pētījumu un novērtējumu veidošanā.

Ja esat jau bijis iesaistīts eksperta darbā sadarbībā ar LAS, informējam, ka šī aptauja apkopos plašāku ekspertu sarakstu, lai nodrošinātu informācijas pieejamību, speciālistu rotāciju, kā arī aizvietošanas iespējas. 

ANKETA

LAS kontaktinformācija:
mob. +371 20028097
e-pasts: latarh@latarh.lv

Partneri