LAS biedri Latvijas Lielo pilsētu asociācijas konferencē

02.04.2024

3. aprīlī no plkst. 10.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē norisināsies konference “Latvijas valstspilsētu darbības stratēģija 2027”, kuru rīko Latvijas Lielo pilsētu asociācija. Tajā diskutēs par pilsētu lomu un nozīmi valsts attīstības veicināšanā, kā arī prezentēs jaunizveidoto Latvijas valstspilsētu darbības stratēģiju līdz 2027. gadam. Konferencē ar ziņojumiem uzstāsies Latvijas Arhitektu savienības (LAS) biedri Jānis Krastiņš, Reinis Liepiņš un Artis Zvirgzdiņš.

Kā norāda Latvijas Lielo pilsētu asociācija, “Latvijas valstspilsētu darbības stratēģijas 2027” mērķis ir veicināt valstspilsētu ilgtspējīgu, integrētu attīstību un stiprināt starptautisko konkurētspēju, kā arī savstarpēju sadarbību jaunu attīstības izaicinājumu risināšanā, pilnvērtīgi izmantojot katras valstspilsētas attīstības potenciālu un ekonomiskās priekšrocības. Lai runātu par arhitektūras nozīmi pilsētas attīstībā un identitātes veidošanā, konferencē uzstāsies LAS biedri.

“Latvijas pilsētu attīstības vēsturiskās likumsakarības un mūsdienu tendences” — Dr. habil. arch. Jānis Krastiņš, Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un dizaina institūta vadošais pētnieks, profesors.

Latvijas pilsētu, kas piedzīvojušas strauju urbanizāciju, piemēram, Daugavpils, Liepāja, attīstības virzītājspēks — vēsturiskie aspekti. Mūsdienu pilsētu attīstības aktualitātes — vērienīgu projektu, kā piemēram, "Rail Baltica", ietekme uz pilsētām — to izaugsmi, attīstību un pilsētvidi.

“Pilsētas attīstība caur kvalitatīvu arhitektūru un kultūras mantojuma saglabāšanu” — arhitekts Reinis Liepiņš.

Kā arhitektūra pielāgojas pilsētas vajadzībām, kādēļ nozīmīgi meklēt risinājumus vēsturiskās apbūves saglabāšanai un iekļaušanai mūsdienu infrastruktūrā. Arhitektūras nozīme pilsētas identitātes veidošanā. Kāda loma ir arhitektūrai pilsētas izaugsmē?

“Pilsētvide un apkaimes” — arhitekts, LAS padomes loceklis Artis Zvirgzdiņš.

Rīgas vēsturisko apkaimju arhitektūra un šodienas infrastruktūras vajadzības — kā tas sadzīvo šodienas pilsētvidē? Piemēri kaimiņvalstīs — risinājumi, kuru ieviešana kalpojusi kā apkaimju izaugsmes stūrakmeņi. Apkaimju biedrības un to loma pilsētas attīstības virzīšanā.

Konferencē uzstāsies arī ekonomists Ģirts Rungainis un antropologs, pilsētplānotājs Viesturs Celmiņš, savukārt pasākuma otrajā daļā notiks diskusija.

Konference notiks 3. aprīlī no plkst. 10.00 līdz 15.30 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē, Mūkusalas ielā 3, Rīgā.

Reģistrēties konferencei iespējams šeit, konferences programma pieejama šeit.

Partneri