Arhitektu prakse Latvijā, 2017.-2022. gada pārskats

25.01.2023
Arhitektu-prakse-LV_2017-2022.jpg

LAS ievāc un apkopo publiskās informācijas sistēmās pieejamos datus, veic regulāras aptaujas un rīko diskusijas par arhitektūras prakses jautājumiem saskaņā ar valsts pārvaldes uzdevumiem. Kā Eiropas Arhitektu padomes (ACE) biedrs, LAS sniedz datus un ziņojumus ACE pētījumiem un pārskatiem, piedalās aptaujās un citās starptautiskajās darba grupās.

2022. gada nogalē LAS ir apkopojusi pārskatu par arhitektu praksi Latvijā, tai skaitā par arhitektu birojiem.

Pārskats PDF formā: Arhitektu prakse Latvijā, 2017.-2022. gads

Pārskats sagatavots saskaņā ar KM deleģējuma līgumu par valsts pārvaldes uzdevumu īstenošanu arhitektūrā, kas paredz datu un informācijas apkopošanu un analīzi par arhitektūras praksi.

Biedrība Latvijas Arhitektu savienība 2022. gada 24. februārī ir noslēgusi līgumu ar Kultūras ministriju (KM līguma reģistrācijas Nr.2.5-11-6) "LĪGUMS par valsts budžeta finansējuma izlietošanu". Pētījums veikts līguma ietvaros,  izpildot līgumā definētos uzdevumus, t.sk. 1.1.1.1. punktā -  par valsts pārvaldes uzdevumu īstenošanu,  un pielikuma tāmes 1.1.2. punktā -  Datu un padziļinātas informācijas apkopošana un analīze par arhitektūras izglītības, arhitektu tālākizglītību iespējām, arhitektu praksi u.c.

Partneri