Bauskas novada pašvaldības Būvvalde aicina darbā arhitektu

17.10.2023

Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada administrācija”, reģistrācijas Nr.40900035851, izsludina pieteikšanos uz arhitekta amata vakanci uz nenoteiktu laiku.

Pieteikums jāiesūta līdz 2023. gada 30. novembrim!

Prasības amata pretendentiem/-ēm:

 • augstākā profesionālā izglītība arhitektūrā;
 • vēlams sertifikāts arhitektūras jomā;
 • vēlama darba pieredze ar iegūto izglītību saistītā jomā;
 • pārzināt tiesību avotus un piemērot tiesību normas darba organizēšanā un būvniecības
  procesa pārraudzībā;
 • latviešu valodas zināšanas augstākajā līmenī; labas iemaņas darbā ar datoru (MC Oficce,
  AutoCAD, ArhiCAD un biroja tehniku, iemaņas darbā Būvniecības informācijas sistēmā
  tiks uzskatītas priekšrocību;
 • prasme strādāt komandā, disciplinētība, precizitāte un augsta atbildības sajūta, labas
  komunikācijas prasmes;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie darba pienākumi:

 • piedalīties pašvaldības objektu projektēšanas procesā, sadarboties ar būvniecības ieceres
  dokumentācijas izstrādē iesaistītajiem dalībniekiem, izvērtēt iesniegtos risinājumus;
 • piedalīties pašvaldības būvdarbu procesā, kas attiecas uz arhitektoniskajiem,
  pilsētbūvniecības un labiekārtojuma risinājumiem;
 • piedalīties vietējas nozīmes kultūras pieminekļu restaurācijas, pārbūves vai atjaunošanas
  procesā;
 • saskaņā ar normatīvajiem dokumentiem un nepieciešamību, izstrādāt būvniecības
  dokumentāciju pašvaldības objektiem (paskaidrojuma rakstu, paziņojumu par būvniecību
  u.tml.);
 • piedalīties dažādu darba grupu un komisiju darbā;
 • izskatīt un saskaņot reklāmas, izsniegt izvietošanas atļaujas;
 • pārstāvēt pašvaldību jautājumos, kas saistīti ar novada pilsētbūvniecību, arhitektūru un
  vizuālo vidi.

Piedāvā:

 • interesantu, radošu un atbildīgu darbu;
 • pilnveidot savu profesionālo pieredzi;
 • draudzīgu un profesionālu darba kolektīvu;
 • sociālās garantijas;
 • algas likme bruto par pilnu slodzi no EUR 1484.

Pretendentam jāiesniedz:

 • motivēta pieteikuma vēstule;
 • dzīves un darba gaitu apraksts (Curriculum Vitae);
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī izziņas kopiju par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst izglītības dokuments, ja tas iegūts ārvalstīs.

Pieteikuma iesniegšana

Pieteikumu, norādot “Pieteikums uz arhitekta amatu”, var iesniegt, iesūtot dokumentus uz e-pasta adresi: [email protected]. Pieteikums jāiesūta līdz 2023. gada 30. novembrim.

Tālrunis uzziņām 29417140 vai 63923304 (Būvvaldes vadītāja Dace Putna).

Vairāk infromācijas

Partneri