Dehio – Austrumeiropas arhitektūras un mākslas pieminekļu portāls

22.11.2022

Profesionāļu vidū labi ir zināmas baltvāciešu izcelsmes mākslas vēsturnieka Georga Dehio (1850–1932) arhitektūras rokasgrāmatas. Šogad pēc Dehio izdevuma principiem sākts projekts par aptuveni 1000 Latvijai nozīmīgākajiem arhitektūras pieminekļiem. Šo enciklopēdiju paredzēts sagatavot gan latviešu, gan vācu valodā un izdot gan iespiestā, gan arī digitālā versijā. Tas kļūs par zinātniskas uzziņas avotu, kas starptautiskā mērogā vēstīs par Latvijas nozīmīgāko arhitektūras mantojumu.

Projekta vadītāja un galvenā redaktore ir Dr. Urike Nirnbergere, savukārt Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde uzņēmusies veikt objektu un autoru atlasi, koordinēt procesu, kā arī piedalīties tekstu sagatavošanā. Šķirkļu izstrāde atbilstoši Dehio izdevuma principiem notiek akadēmiķa, profesora, Dr. habil. arch. Jāņa Krastiņa uzraudzībā un zinātniskajā redakcijā.

2022. gada beigās noslēgumam tuvojas projekta sagatavošanas posms, kurā tapuši 100 valsts nozīmes kultūras mantojuma pieminekļu apraksti.

Portāls

Vairāk informācijas

Partneri