“ES finansējums vietu un kopienu transformācijai Latvijā”. 23-05-2023

10.05.2023
Jaunā Eiropas Bauhaus Latvijas kontaktpunkts, Kultūras ministrija un Latvijas Zinātnes padome aicina arhitektus, kultūras mantojuma speciālistus, zinātniekus, attīstības plānotājus, pašvaldību, NVO, izglītības iestāžu, uzņēmumu un citu organizāciju pārstāvjus uz semināru par ES finansējumu vietu un kopienu transformācijai.
 
Seminārs notiks 2023. gada 23. maijā no plkst. 14.00 līdz 17.00 Dailes teātra Mazajā zālē Rīgā, Brīvības ielā 75.
 
Semināra pirmajā daļā apmeklētāji tiks iepazīstināti ar aktuālajiem ES programmu “Apvārsnis Eiropa” un “Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības” (CERV) finansējuma konkursiem kultūras mantojuma atjaunošanai, iekļaujošas sabiedrības un dzīves vides veidošanai, pilsētas pārtikas sistēmu plānošanai, ilgtspējīgai kokmateriālu izmantošanai būvniecībā, iedzīvotāju līdzdalībai un pilsētu sadraudzības projektiem.
 
Semināra otrajā daļā uzstāsies arhitekti ar pieredzes stāstiem par projektiem novārtā atstātās vietās. Tiks demonstrēti trīs dažādi mantojuma un pilsētvides atjaunošanas projekti, katrs atklājot trīs atšķirīgu pušu iniciatīvas. Zane Tetere-Šulce (OAD) stāstīs par VEF kvartāla izveidošanu bijušajā industriālajā teritorijā (attīstītājs Māris Alberts, SIA VEF kvartāls, STATS grupas uzņēmums). Marta Kotello uzstāsies ar personisko un iedzīvotāju iniciatīvu Tallinas ielas pārveidē (projektu pēc Grīziņkalna apkaimes biedrības iniciatīvas īsteno Rīgas pašvaldība). Miķelis Putrāms (MADE arhitekti) savukārt iepazīstinās ar Dailes teātra publiskās ārtelpas transformācijas projektu (pasūtītājs – Rīgas domes Īpašumu departaments un Valsts nekustamie īpašumi). Semināru noslēgs īsa arhitektūras pastaiga pa Dailes teātra publisko zonu un priekšlaukumu ar semināra kuratori Ievu Zībārti un Miķeli Putrāmu.
 
Programma:
 
  • 13.30–14.00 

Ierašanās un reģistrācija

  • 14.00–15.00
Ievadvārdi
Elita Zondaka, Latvijas Zinātnes padomes Starptautiskā departamenta direktore
 
“Apvārsnis Eiropa” finansējums kultūrai, arhitektūrai un dizainam
Darja Aksjonova, Latvijas Zinātnes padome
 
“Apvārsnis Eiropa” finansējums dzīves telpas un kopienu veidošanai, koksnes izmantošanai būvniecībā un ilgtspējīgas pārtikas sistēmas izveidei pilsētās
Aiga Salmiņa, Latvijas Zinātnes padome  
 
CERV finansējums Eiropas vēstures atcerei un iedzīvotāju līdzdalībai
Zane Meļķe, Kultūras ministrija
 
CERV finansējums vienlīdzības veicināšanai un pilsētu sadarbībai
Agnese Rubene, Kultūras ministrija
 
  • 15.00–15.30 

 Starpbrīdis – kafija, jautājumi, tīklošanās

  • 15.30–16.30
VEF kvartāls. Industriālā mantojuma atjaunošana biznesam un kultūrai
Arhitekte Zane Tetere-Šulce, OAD
 
Arhitekts – iedzīvotājs un apkaimes aktivizētājs
Arhitekte Marta Kotello, Grīziņkalna apkaimes biedrība
 
Dailes teātra priekšlaukuma transformācija
Arhitekts Miķelis Putrāms, MADE arhitekti
 
  • 16.30–17.00

Arhitektūras pastaiga ar Ievu Zībārti un Miķeli Putrāmu

Semināra kuratore un moderatore Ieva Zībārte (Jaunais Eiropas Bauhaus, Latvijas Arhitektu savienība). Semināru organizē Latvijas Zinātnes padome partnerībā ar Jaunā Eiropas Bauhaus Latvijas kontaktpunktu, Latvijas Arhitektu savienību un Kultūras ministriju.
 

Lai piedalītos seminārā, nepieciešama reģistrācija. Vietu skaits ierobežots. Pieteikšanās!

Informējam:

Arhitekti par piedalīšanos seminārā saņems 2 kompetences paaugstināšanas kredītpunktus formālās izvēles pasākumu sadaļā (nepieciešama reģistrācija un paraksts par dalību klātienē). Dati par sertificēto arhitektu dalību tiek iesniegti BIS, nesertificētie arhitektie saņems apliecinājumus.

Seminārā aicināti piedalīties arī citi interesenti – projektu īstenotāji un pasūtītāji no pašvaldībām, NVO, izglītības iestādēm un citām organizācijām, kā arī arhitektūras, ainavu arhitektūras un dizaina studenti.

Jaunais Eiropas Bauhaus ir vides, ekonomikas un kultūras stratēģiskā iniciatīva, kas savieno dizainu, ilgtspēju, pieejamību un investīcijas, lai sasniegtu Eiropas zaļā kursa mērķus.

Eiropas zaļā kursa tēmas ir tīra enerģija, energoefektivitāte, vieda mobilitāte, piesārņojuma likvidēšana, tīra pārtika un bioloģiskā daudzveidība.  

Jaunā Eiropas Bauhaus Latvijas kontaktpunkts ir izveidots ar Kultūras ministrijas atbalstu, lai stimulētu Latvijas līdzdalību iniciatīvā un starpnozaru sadarbību. Latvijas kontaktpunkts ir daļa no kontaktpunktu tīkla visās ES dalībvalstīs.

Ikviens – arhitekti, dizaineri, inženieri, skolas, universitātes, projektu attīstītāji, pašvaldības, organizācijas, kopas, kopienas un indivīdi ir aicināti piedalīties Jaunā Eiropas Bauhaus iniciatīvās, lai tīklotos, sadarbotos un apmainītos zināšanām.

Seminārs tiek finansēts no Latvijas Zinātnes padomes projekta Nr. 1.1.1.5/17/I/001 “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” budžetai; no valsts budžeta apakšprogrammas 67.06.00. projekta CEKI/KM/004 “ES programmas “Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības” (2021–2027) informācijas centrs” līdzekļiem 2023.gada darba plānam un no Kultūras ministrijas finansējuma Jaunā Eiropas Bauhaus Latvijas kontaktpunkta darbības nodrošināšanai Latvijas Arhitektu savienībā. Semināra satura novērtējumu veic Latvijas Arhitektu savienības Sertificēšanas centrs.

Informatīvie resursi:

Jaunais Eiropas Bauhaus

Prezentācija par Eiropas zaļo kursu

Latvijas Zinātnes padome

 

Partneri