GEO RĪGA - jaunā 3D Rīgas ģeotelpiskās informācijas sistēma

05.02.2023

Kas ir GEO RĪGA?

GEO RĪGA ir 2023. gadā izveidota Rīgas valstspilsētas pašvaldības izveidota centralizēta pašvaldības struktūrvienībās uzturēto ģeotelpisko datu publicēšanas platforma, ar kuras palīdzību pašvaldība uzsāk dialogu – datu apmaiņu ar sabiedrību, nodrošinot piekļuvi ģeotelpiskajiem datiem par Rīgas valstspilsētas administratīvo teritoriju dažādām sabiedrības grupām, tostarp iedzīvotājiem, apkaimju aktīvistiem, investoriem un uzņēmējiem, inovāciju radītājiem un pētniekiem, citām valsts un pašvaldības iestādēm.

Kāds ir mērķis?

GEO RĪGA mērķis ir ļaut ikvienam ērti un vienkārši piekļūt pašvaldības rīcībā esošajiem ģeotelpiskajiem datiem - apskatīt tos, savietot un izmantot savām vajadzībām. Pieejamība datiem, kas atspoguļo aktuālo situāciju pilsētā, palielina pašvaldības darba caurskatāmību, ļauj vienkārši un ērti saņemt datu pakalpojumus, atbalstot sociālās un ekonomiskās iniciatīvas. GEO RĪGA tematiskajās kartēs dažādās kombinācijās ir iespējams aplūkot Rīgas pamatdatus, tai skaitā kadastra un adresācijas informāciju, Rīgas teritorijas plānojumu grafiskās daļas, informāciju par pašvaldības un tās kapitālsabiedrību nekustamajiem īpašumiem, atkritumu apsaimniekošanu Rīgā un citus datus.

Kādi ir ieguvumi?

Nodrošina attālinātu un ērtu piekļuvi pašvaldības rīcībā esošajai ģeotelpiskajai informācijai; ļauj savietot dažādu portālā pieejamo ģeotelpisko informāciju, neizmantojot starpniekus - licencētas programmatūras vai maksas pakalpojumus; mazina nepieciešamību personām vērsties iestādēs informācijas un konsultāciju saņemšanai; ar laiku nodrošinās efektīvu saziņu un atgriezeniskās saites saņemšanu, piemēram, sabiedrisko apspriešanu, aptauju u.tml. gadījumos, atbalstot sabiedrības vēlmi būt informētai un līdzdarboties pilsētas attīstības procesos.

_

Noderīgi

Partneri