In Memoriam - Viktors Valgums

 
VIKTORS VALGUMS
27.05.1948. – 02.09.2021.

 

2021. gada 2. septembrī mūžībā devies arhitekts Viktors Valgums – kolēģis, kura rīcībā vienmēr īpaši spilgti izpaudās arhitektam tik būtiskā tiekšanās uz vislabāko rezultātu, spēja skatīt problēmas attīstību ilgtermiņā un cīņa pret šodienas kompromisu, kas varētu apdraudēt nākotnes ieguvumus.

Viktors Valgums ieguvis arhitekta izglītību un kvalifikāciju 1972. gadā, absolvējot Rīgas Politehniskā institūta Celtniecības fakultātes Arhitektūras nodaļu.

Strādājis institūtā “Pilsētprojekts” (1972.g.-1989.g.), šajā laika posmā nozīmīgākie objekti - Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas ēka (1975.g., arhitekti - Modris Ģelzis (1929-2009), Jānis Kārkliņš, Viktors Valgums), sanatorijas Rīgas Jūrmala (tagad Baltic Beach Hotel, 1982.g. arhitekti – Viktors Valgums, Normunds Pavārs, Modris Ģelzis), Rīgas Motormuzejs (1988.g., arhitekti — Viktors Valgums, Andris Briedis), velotreks Ventspilī (1989.g.). 1979.g. pārņēmis 5. darbnīcas vadību no arhitekta Modra Ģelža.

Pēc Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas dibinājis un vadījis arhitektu biroju SIA “Zenico projekts”, nozīmīgākie projekti – Swedbank Centrālā ēka (2004.g, „Zenico projekts” un „Tectum”, arhitekti Viktors Valgums, Uldis Bērziņš un Alvis Zlaugotnis), pirmais augstākās kategorijas jeb A+++ klases biroju komplekss Latvijā – Rietumu Capital Centre darījumu ēka (2008.g., „Zenico projekts”, arhitekti Viktors Valgums un Uldis Bērziņš). Gada balva Rīgas arhitektūrā 2009. gadā - biroju ēka Pērnavas ielā 83, Gada balvas Rīgas arhitektūrā 2019. gadā finālists, saņemta atzinība par arhitektūras kvalitātes ienešanu Rīgas centra perifērijā un ieguldījumu bijušās rūpniecības teritorijas revitalizācijā, kā arī par kompleksu arhitektoniskās vides risinājumu, respektējot universālā dizaina un vides pieejamības prasības. Latvijas Arhitektūras gada balvas 2018 finālista diplomu saņēmis objekts – VEF ražošanas korpusa pārbūve (2017, SIA Zenico Projekts - Viktors Valgums, Viktors Valgums jun., Kaspars Dortāns, Tamāra Stuce (1953-2020)).

Viktors Valgums bijis Latvijas Arhitektu savienības (turpmāk - LAS) biedrs kopš 1975. gada, padomes priekšsēdētājs/ prezidents (2012.g.-2015.g.), kā arī padomes loceklis (2015.g.-2021.g.). Arhitekts ilgus gadus apvienojis darbu pie nozīmīgiem projektiem, pedagoģisko darbu, un aktīvu un nesavtīgu sabiedrisko darbību, sniedzot nozīmīgu ieguldījumu gan Latvijas arhitektūras attīstībā – darbs Rīgas pilsētas arhitekta kolēģijā (2012.g.-2019.g.), Nacionālās Arhitektūras padomē (2012.g. – 2015.g.) un Rīgas vēsturiskā centra padomē, Būvindustrijas nevalstisko organizāciju koordinācijas centra darba sēdēs (2012.g.-2015.g.), gan arhitektu profesionālās organizācijas – Latvijas Arhitektu savienības – izaugsmē. V.Valgums ilggadēji ir veicinājis nozares labās pieredzes apkopošanu, intensīvi pētījis ārvalstu pieredzi visos ar profesionālo praksi saistītajos jautājumos, dodot lielu ieguldījumu nozares attīstībā.

LAS īpaši vēlētos izcelt Viktora Valguma ilgstošo un neatlaidīgo arhitektu un inženieru profesionālās prakses problēmu aktualizēšanu un ieguldījumu to risināšanā.

Viktora Valguma vadībā tapis pētījums par arhitektūras un arhitekta prakses regulējumu Latvijas likumdošanā, pamatojot Arhitektūras likuma izstrādes nepieciešamību. Balstoties uz pētījumu ir tapis Arhitektūras likuma projekts, kurš pēc izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē ir uzsācis savu ceļu uz Saeimu.

V. Valgumam, esot LAS Padomes priekšsēdētājam, profesionālās prakses jautājumi tika izvirzīti kā LAS darbības prioritāte, veicinot gan nozīmīgas izmaiņas arhitektu izpratnē par profesiju, gan arī būtiski sekmējot LAS kā profesionālas organizācijas sadarbību ar valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī privātā sektora uzņēmumiem arhitektūras popularizēšanā.

2019.g Viktors Valgums darbojās Latvijas valsts standarta, standartizācijas tehniskajā komitejā, strādājot pie standarta "Inženiertehniskie pakalpojumi. Ēku, infrastruktūras un rūpniecisko iekārtu inženiertehnisko pakalpojumu aprakstošā terminoloģija" tulkojuma un adaptācijas, uzsākts darbs pie "Būvprojekta dokumentācijas sastāvs" standarta radīšanas. V. Valgums bijis viens no pirmajiem BIM (Būves informācijas modelēšana) koncepcijas lietotājiem un popularizētājiem.

V. Valgums ilggadēji pasniedzis arhitektūras projektēšanu Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes studentiem (2002.g. – 2016.g.). 2015. gadā saņēmis Būvindustrijas lielo balvu par Mūža ieguldījumu būvindustrijā. 2021. gadā iecelts par Latvijas Republikas Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieku.

LAS vēl ilgi pietrūks Viktora Valguma dozētā, bet precīzā humora, izcilo zināšanu arhitektu profesionālās darbības jautājumos, degsmes sabiedriskajā darbībā, nerimtīgās tieksmes pēc inovācijām arhitekta praksē un spējas ievirzīt konstruktīvā gultnē ikvienu diskusiju.

Ievērojot valstī noteiktos Covid-19 ierobežojumus, atvadīšanās no arhitekta Viktora Valguma 2021.gada 9.septembrī plkst.12.00 Rīgas krematorijas lielajā zālē.

Latvijas Arhitektu savienība izsaka visdziļāko līdzjūtību arhitekta Viktora Valguma ģimenei, draugiem un kolēģiem.Partneri