Izsludināts Rīgas Filharmonijas konkurss

26.12.2022
2330b.jpg
Rīgas domes Īpašuma departaments sadarbībā ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju un Latvijas Arhitektu savienību aicina piedalīties starptautiskajā RĪGAS FILHARMONIJAS arhitektūras metu konkursā.
 
Konkursa dalībnieki aicināti projektēt RĪGAS FILHARMONIJAS ēku Rīgas vēsturiskajā centrā, ainaviskā pilsētvidē – Kronvalda parkā, pārbūvējot Rīgas Kongresu namu Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgā.
 
Metu Konkursa mērķis ir iegūt labāko, arhitektoniski un funkcionāli pārdomāto, ilgtspējīgo RĪGAS FILHARMONIJAS ēkas un piegulošās ārtelpas izveides projektu, kas visvairāk atbilst konkrētajai funkcijai un veido kopumu ar konkrēto pilsētvidi.
 
Metu Konkursa norise plānota divās kārtās, 1. kārta izsludināta 2023. gada 18. janvārī, Metu piedāvājumu iesniegšana 2023. gada 10. maijā. Konkursa 1. kārtā tiks atlasīti 6 meti, kuru autori tiks uzaicināti dalībai konkursa 2. kārtā. Kopējais Konkursa atlīdzību fonds par dalību Konkursa 2. kārtā EUR 180 000,00 un godalgu fonds 2. kārtā EUR 60 000,00. Pēc konkursa izsludināšanas, reģistrējoties konkursa mājaslapā, tiks nosūtīta saite uz konkursa izejmateriāliem.
Konkursa novietnes apskate notiks 2023. gada 15. februārī plkst. 12:00 Rīgas Kongresu namā, K. Valdemāra ielā 5, Rīgā.
 
Nolikums un projektēšanas programma latviešu un angļu valodā pieejama elektronisko iepirkumu sistēmā www.eis.gov.lv/EIS/ un konkursa mājaslapā rf.metukonkurss.lv.
 
//
 
The Property Department of the Riga City Council in cooperation with the Ministry of Culture of the Republic of Latvia and the Latvian Architects Association are announcing the launch of the international architectural competition of RIGA PHILHARMONIC.
 
The participants of the competition are invited to design the building of RIGA PHILHARMONIC within the historic center of Riga, in a scenic urban environment – in Kronvalda Park, rebuilding the Riga Congress Centre located at Krišjāņa Valdemāra iela 5, Riga.
 
The aim of the Sketch Design Competition is to obtain the best, architecturally and functionally elaborate proposal for a sustainable building of RIGA PHILHARMONIC and the adjoining public open space which would be the most appropriate for the particular function and would blend harmoniously within the particular urban environment.
 
It is planned to hold the Sketch Design Competition in two rounds. The 1st round was announced on 18 January 2023, with 10 May 2023 being the deadline for sketch design submission. As many as 6 entries will be selected in the 1st competition round and their authors will be invited to take part in the 2nd competition round. It is planned to pay EUR 180,000.00 in rewards for participation in the 2nd competition round and the prize money in the 2nd competition round constitutes EUR 60,000.00. After the announcement of the competition, you may register on the competition website and then you will receive a link to the competition materials.
The visit to the competition site will take place on 15 February 2023, at 12:00 pm in the Riga Congress Centre, at Kr. Valdemāra iela 5, in Riga.
 
Competition brief is available: www.eis.gov.lv/EIS/ and on competition website rf.metukonkurss.lv.
 

Partneri