Izstāde "Latvijas Arhitektu savienībai 100"

20.12.2023
Atzīmējot Latvijā vienīgās profesionālās arhitektu organizācijas simtgadi, šogad un nākamgad gaidāmi dažādi biedrībai veltīti pasākumi un izstādes. Jubileja, ko biedrība svinēs 2024. gadā, būs iemesls novērtēt tās kultūrvēsturisko nozīmi, arhitektu pašorganizēšanās ietekmi uz arhitektūras politiku, kā arī organizācijas darbu ar sabiedrību.
 
Izstāde apskatāma līdz 2024. gada 31. martam!

Izmantojot vēl iepriekš nepublicētus Latvijas Arhitektu savienības arhīva materiālus un vēsturisko periodiku, pie Arhitektu nama Torņa ielā 11 izveidota brīvdabas izstāde, kas pievēršas svarīgākajiem ar biedrību saistītajiem cilvēkiem, notikumiem un arhitektūras objektiem.

Savienības vēsture daļēji atspoguļo arī Latvijas arhitektūras vēsturi, iezīmējot būtiskākos pavērsiena punktus. Arhitektūras stilu attīstība un atsevišķu arhitektu veikums Latvijā ir plaši pētīts, taču arhitekta profesija un arhitektūras izpratne mainīgajos politiskajos, sociālajos un ekonomiskajos apstākļos ir vēl maz pētīta joma, it sevišķi okupācijas gados.

Izstāde ir aizmetnis vēl neuzrakstītajam pētījumam par vienīgo profesionālo arhitektu apvienību Latvijā un, cerams, kļūs par iedvesmas avotu kādam šo pētījumu turpināt.

Īsteno: Latvijas Arhitektu savienība
Autori: Linda Leitāne, Elīna Lībiete
Atbalsta: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departaments
 

Partneri