Jaunā Eiropas Bauhaus Latvijas kontaktpunkts Arhitektu savienībā

03.03.2022

Ar Kultūras ministrijas atbalstu Latvijas Arhitektu savienībā darbu uzsācis Jaunā Eiropas Bauhaus Latvijas kontaktpunkts, kas ir izveidots, lai informētu par projekta iniciatīvām, stimulējot Latvijas līdzdalību un starpnozaru sadarbību. Latvijas kontaktpunkts ir daļa kontaktpunktu tīkla visās ES dalībvalstīs.

Jaunais Eiropas Bauhaus ir vides, ekonomikas un kultūras projekts, kas savieno dizainu, ilgtspējību, pieejamību un investīcijas, lai sasniegtu Eiropas zaļā kursa mērķus. Projektu 2020. gadā izsludināja Eiropas Savienības prezidente Urzula van der Leiena.

Ikviens – arhitekti, dizaineri, inženieri, skolas, universitātes, projektu attīstītāji, pašvaldības, organizācijas, kopas, kopienas un indivīdi – ir aicināti piedalīties Jaunā Eiropas Bauhaus iniciatīvās, lai tīklotos, sadarbotos un apmainītos zināšanām.

INFORMATĪVIE RESURSI

Ikdienas informāciju par Jaunā Eiropas Bauhaus Latvijas kontaktpunkta darbību un aktuālajām iniciatīvām var saņemt Latvijas Arhitektu savienības mājaslapā un sociālajos tīklos, kā arī rakstot uz LAS vienoto e-pastu [email protected].

Jaunā Eiropas Bauhaus Latvijas kontaktpunktu vada, prezentācijas un konsultācijas par projektu sniedz Latvijas Arhitektu savienība. Ikviens ir aicināts iesniegt skaistas, ilgtspējīgas un iekļaujošas labās prakses piemērus, kā arī iesaistīties Jaunā Eiropas Bauhaus Latvijas kopienā, rakstot uz [email protected].

Vairāk informācijas

Prezentācija par Eiropas zaļo kursu: https://zalaiskurss.esmaja.lv/lv
Jaunais Eiropas Bauhaus: https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en
Finansējums: https://europa.eu/new-european-bauhaus/get-involved/funding-opportunities_en

Ievietots: 03.02.2022.

Partneri