Jaunā Eiropas Bauhaus rokasgrāmatas izpratnei, inovācijām

05.05.2024

Lai veicinātu izpratni par Eiropas Komisijas Jaunā Eiropas Bauhaus (New European Bauhaus jeb NEB) iniciatīvu un veiksmīgi ievērotu tās ilgtspējas, estētikas un iekļaušanas principus, pieejamas vairākas noderīgas rokasgrāmatas.

Projekta NEBULA rokasgrāmata par Jauno Eiropas Bauhaus
Jaunā Eiropas Bauhaus rokasgrāmata domāta Eiropas Komisijas veidoto NEB konceptu padziļinātai izpratnei. Rokasgrāmata ietver NEB pamatvērtību un darbības principu skaidrojumu, ka arī sniedz ieskatu dažādu sadarbības tīklu, organizāciju un resursu piedāvājumā. Publikācijā pieejami dažādu rīku apraksti, projektu piemēri, kā arī stratēģiskā procesa vadlīnijas, lai nodrošinātu pilnvērtīgu uz NEB vērtībām pēc būtības balstīta projekta īstenošanu.
Projekts NEBULA ir iniciatīva inovāciju piesaistei un pētījumu finansēšanai, lai sekmīgi iedzīvinātu Eiropas Komisijas Jaunā Eiropas Bauhaus iniciatīvu.
NEBULA rokasgrāmata angļu valodā pieejama šeit.

Rokasgrāmata “Inovācijas uz vietu orientētām pārmaiņām”
Rokasgrāmata “Inovācijas uz vietu orientētām pārmaiņām” (Innovation for Place-Based Transformations) ietver vadlīnijas stratēģisko procesu pārdomātam dizainam un īstenošanai. Publikācijā apkopotā metodoloģija un rīki tās īstenošanai (kontrolsaraksti, taksonomijas, ceļa kartes u.c.) kalpo Jaunā Eiropas Bauhaus ilgtspējas, estētikas un iekļaušanas principu mērķtiecīgai sasniegšanai, apskatot projektu īstenošanas procesu 6 tematiskos moduļos (iekļaušanas fāze, iztēlošanās/vizualizēšanas fāze, piemēroties spējīga līderība, projektēšana/dizains, īstenošanas fāze, mācīšanās fāze). Rokasgrāmatu papildina dažādu labo prakšu piemēri Eiropas Savienībā, kur piemērota attiecīgā metodoloģija.
Rokasgrāmata Innovation for Place-Based Transformations pieejama šeit.

Partneri