Karīnas Horstas promocijas darba aizstāvēšana. 12-07-2023

03.07.2023

Ikviens interesents aicināts pievienoties klausītājiem klātienē, 2023. gada 12. jūlijā plkst. 12.00 Latvijas Mākslas akadēmijas 16. telpā (Rīga, Kalpaka bulvāris 13) LMA promocijas padomes atklātā sēdē, klausītes LMA Mākslas vēstures institūta pētnieces Karīnas Horstas promocijas darba "Arhitekts Ernests Štālbergs (1883–1958)" aizstāvēšanu zinātniskā doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai.

Disertācija tapusi Dr. habil. art. Eduarda Kļaviņa vadībā, to recenzēs Ph. D. Marts Kalms (Mart Kalm, Igaunijas Mākslas akadēmija / Eesti Kunstiakadeemia), Dr. arch. Jānis Lejnieks (RISEBA) un Dr. habil. art. Ojārs Spārītis (LMA).

Vairāk informācijas par disertācijas kopsavilkumu latviešu un angļu valodā

 

Partneri