Konkursa "Lielo kapu memoriāla vērtību saglabāšana" rezultāti

18.06.2024

Lielo kapu metu konkursa starptautiskā žūrija atzinusi, ka neviens no pieciem iesniegtajiem darbiem nav izstrādāts tādā kvalitātē un gatavības pakāpē, lai varētu atzīt, ka ir iegūta spēcīga ideja Lielo kapu reālai sakārtošanai, tāpēc pirmā vieta netika piešķirta, informēja Rīgas pašvaldībā. Konkursā piešķirta otrā vieta, divas trešās vietas un veicināšanas balva.

Otrās vietas ieguvēji, "Nemoralis Landscape Architecture", "Outofbox Architecture", "Pure Konsultācijas" autoru apvienība, saņem godalgu — 14 000 eiro. Diviem trešās vietas ieguvējiem — "Grupa 93" un "Juul Frost Architects" katram pienākas 7000 eiro. Veicināšanas godalga 2000 eiro apmērā piešķirta personu apvienībai "the people", kas konkursā piedalījās sadarbībā ar "Ainavas izpētes un plānošanas institūtu".

Komisijas lēmumā sacīts, ka katrā konkursa darbā ir kāds labs risinājums, tomēr nav gatavas idejas un kompleksa redzējuma visu nepieciešamo pasākumu kopumam. Kopumā neviens no darbiem nedodot pietiekami spēcīgu, drošu un nepieciešamā detalizācijā atrisinātu Lielo kapu memoriāla vērtību saglabāšanas un vietas attīstības redzējumu.

Žūrijas komisija iesaka Rīgas pieminekļu aģentūrai sākt sarunu procedūru ar konkursa otrās vietas ieguvēju un izskatīt iespēju piesaistīt arī trešās vietas autorus turpmākajā konceptuālās idejas izstrādē.

Rīgas Latviešu biedrības nama vestibilā līdz jūlija vidum iespējams apskatīt visus konkursam iesniegtos metu projektus.

Konkursa mērķis bija iegūt radošas idejas un piedāvājumus, "kā cieņpilni saglabāt Lielo kapu apbedījumus, kultūrvēsturiskās un dabas vērtības nākamajām paaudzēm, kā sakārtot šo teritoriju un kā izmantot esošās zaļās infrastruktūras potenciālu kā bioloģiski daudzveidīgu un Eiropas mērogā unikālu vēstures, sabiedriskās atmiņas un vides ainavu, lai uzlabotu pilsētvides kvalitāti un Lielo kapu pieejamību Rīgas pilsētas iedzīvotājiem un viesiem", pauž pašvaldība.

Partneri