LAS aicina atbalstīt grāmatas par Artūru Krūmiņu izdošanu

14.04.2024

Žurnāliste, Rīgas Latviešu biedrības Domes locekle Ilze Būmane ir sagatavojusi manuskriptu grāmatai par arhitektūras vecmeistaru, vienu no Latvijas Arhitektu savienības dibinātājiem Artūru Krūmiņu (1879–1969). To plānots izdot Apgādā "Zinātne", un iniciatīvas autori lūdz finansiālu atbalstu mērķa īstenošanai.

Topošajā Ilzes Būmanes grāmatā "Piebaldzēns ar pasaules apvārsni" ievērojama vieta atvēlēta Artūra Krūmiņa pedagoģiskajai darbībai Latvijas Universitātes Arhitektūras fakultātē, kurā viņš rada oriģinālu pieeju arhitektūras vēstures pasniegšanā, zinātniskajai darbībai, kā arī realizētajiem projektiem, kuru vidū ir Krustpils cukurfabrika, Daugavpils Zemes banka, Baldones sanatorija un citas dažāda mēroga būves Rīgā un citviet Latvijā.
1924. gadā Artūrs Krūmiņš piedalījās Latvijas Arhitektu savienības dibināšanā. Krūmiņš nodarbojies ar arhitektūras pētniecību, doktora disertāciju veltījis Latgales koka baznīcu celtniecībai katoļu draudzēs 17. gadsimtā.
Īpaši tuva profesoram bijusi dzejas pasaule, viņa augstākā literārā virsotne ir operas "Baņuta" librets pirmajai latviešu nacionālajai operai.

Manuskriptā izmantoti Latvijas Arhitektūras muzeja, Latvijas Valsts vēstures arhīva, Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas krājumu materiāli, kā arī plaši izmantots Krūmiņa brāļa mazdēla režisora Gunta Gailīša privātais arhīvs.

Grāmatas "Piebaldzēns ar pasaules apvārsni" apjoms ir vairāk nekā 400 lapaspuses ar bagātīgu ilustratīvo materiālu. Plānotais izdevējs — Apgāds "Zinātne".

Grāmatas autore Ilze Būmane un Rīgas Latviešu biedrības valdes priekšsēdētājs Guntis Gailītis lūdz Latvijas Arhitektu savienības biedru atbalstu grāmatas izdošanai.

Ziedojuma rekvizīti

SIA Apgāds "Zinātne"
Adrese: Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV–1050
Reģistrācijas nr.: 40003576967
Norēķinu konts: LV20 UNLA 0050 0067 5489 2
A/S SEB banka
UNLALV2X

Apgāda valdes priekšsēdētāja: Ingrīda Segliņa, tālr. plašākai informācijai: 67212797, 29273316

Partneri