LAS padomes izbraukuma sēde un diskusija pašvaldību arhitektiem Ventspilī 12.10.2018

12.10.2018

Latvijas Arhitektu savienība sadarbībā ar Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļu aicina apmeklēt diskusiju pašvaldību arhitektiem "Arhitektūras pakalpojuma kvalitāte un arhitekta sertifikāts" š.g. 12. oktobrī Ventspilī.

Pasākums tiek veidots kā LAS padomes izbraukuma sēde, diskusija pašvaldību arhitektiem un ekskursija uz Ventspils Mūzikas vidusskolas ar koncertzāles funkciju būvlaukumu.

Pieteikšanās šeit.

LAS organizē autobusu Rīga - Ventspils - Rīga
Maksa:
            EUR 20,00
            LAS biedriem 15,00 EUR
 
Norises laiks:    Piektdiena, 12. oktobris
Norises vieta:    Ventspils Tehnikuma dienesta viesnīca “Venta”, Jūras ielā 14, Ventspilī; norises telpa vēl tiks precizēta
 
Dienas kārtība:
10:00 – 10:30    Ierašanās Ventspilī
10:30 – 12:30  LAS Padomes sēde
                        LAS Padomes sēdes dienas kārtība:
                        1)       Jauno biedru uzņemšana
                        2)       LAS Valdes ziņojums – statūtu aktualitātes
                        3)       LAS Sertificēšanas centra jautājumi
                                         SC padomes jaunā sastāva apstiprināšana
                                         SC vadītāja apstiprināšana
                                         SC nolikuma apstiprināšana
                                         Sertificēšanas izmaksu apstiprināšana
                        4)       LAS Padomes darba grupu ziņojumi
                        5)       LAS darbības virzienu 2018. – 2021. iezīmēšana
 
12:45 – 13:45    Ventspils Mūzikas vidusskolas ar koncertzāles funkciju būvlaukuma apmeklējums.
Objekta apskati vadīs projekta autors Deivids Kuks (“haascookzemmrich studio2050”, Štutgarte, Vācija). 
Tiem arhitektiem, kuriem ir iespēja, lūdzam ņemt līdzi savu ķiveri.
 
14:00 – 15:00    Pusdienas
15:15 – 17:15  Diskusija pašvaldību arhitektiem "Arhitektūras pakalpojuma kvalitāte un arhitekta sertifikāts" 
 
Tēma:                Arhitekts vai būvspeciālists
                         Arhitektu birojs vai būvuzņēmums
                         Arhitektūras pakalpojuma kvalitāte un arhitekta sertifikāts
                         Pašvaldību arhitekta loma, tiesības un pienākumi arhitektūras kvalitātes procesā.
 
 Dalībnieki:          LAS Padome un LAS Valde
                         Pašvaldību arhitekti
                         Interesenti
 
Ziņotāji:                                    Daiga Dzedone, Ventspils
                                                Lolita Sarma, Rīga
                                                Ervīns Timofejevs, arhitekta prakses eksperts
                                                Elīna Rožulapa, LAS SC

 17:30          Izbraukšana uz Rīgu

Pasākuma apmeklējums sertificētiem arhitektiem dod vienu kompetences paaugstināšanas kredītpunktus neformālās izvēles pasākumu sadaļas tēmā.  

 

 

Partneri