LAS par nacionālās koncertzāles novietnes izvēli

13.01.2021

Latvijas Arhitektu savienība, atsaucoties uz 2020. gada 11. decembra LR kultūras ministra aicinājumu sniegt LAS viedokli par novietni NKZ, nosūtījusi vēstuli LR Kultūras ministrijai, aicinot kopīgi izstrādāt sabiedrībai saprotamu, labiem pārvaldības principiem atbilstošu stratēģiju nacionālās koncertzāles īstenošanai, veicot profesionālu potenciālo novietņu analīzi sadarbībā ar nozares un iesaistīto institūciju speciālistiem.

Latvijas Arhitektu savienība vienmēr ir atbalstījusi Nacionālās koncertzāles nepieciešamību Rīgā, atzīmējot, ka sasniedzamais mērķis ir jāīsteno saimnieciski pamatoti, novērtējot projekta nozīmīgo ietekmi un lomu kultūrā, sabiedrībā, ekonomikā un pilsētvidē. ”Novietnes izvēlei ir jābūt profesionāli argumentētai un sabiedrībai, kura būs koncertzāles lietotājs un pastarpināti arī finansētājs, saprotamai,” uzsver Latvijas Arhitektu savienības prezidents Juris Poga.

Jau vairāk nekā 15 gadus LAS aktīvi seko līdzi visām aktivitātēm, kas saistītas ar nacionālās koncertzāles izveides procesu; LAS ir atbalstījusi un aktīvi iesaistījusies LR Kultūras ministrijas centienos panākt šīs Latvijas kultūrai tik nozīmīgās būves realizāciju. Līdz šim ir notikušas daudzas diskusijas, veiktas izpētes un rīkoti konkursi, apskatot dažādas potenciālās novietnes gan mūziķu, gan arhitektu, gan citu profesionāļu, gan politiķu, gan sabiedrības locekļu vidū, taču vienots redzējums nav izveidojies.

Ņemot vērā ilgtermiņā neatrisināto situāciju, LAS rosina izveidot koncertzāles potenciālās novietnes izvēlei darba grupu ar iesaistīto/atbildīgo institūciju un starpdisciplināro jomu pārstāvjiem, kas nodrošinātu konstruktīvu, operatīvu un profesionālu sadarbību starp iesaistītajām pusēm un stimulētu sabiedrības interesēm atbilstošu, efektīvāku un ātrāku projekta īstenošanu. LAS ir nosūtījusi Kultūras ministrijai piedāvājumu/ierosinājumu koncertzāles stratēģijas izstrādei un novietņu salīdzinošās analīzes un atlases kritērijiem, lai nodrošinātu gan nozares ekspertu, gan gala lietotāju, gan politiķu, gan plašākas sabiedrības iesaisti.

LAS ierosinātā risinājuma mērķis ir objektīvi izvērtēt visas līdz šim piedāvātās un šobrīd publiskajā telpā izvirzītās potenciālās novietnes, vadoties pēc starptautiski pārbaudītām vietas izvēles un pirmsprojekta stadijas izstrādes vadlīnijām, lai pamatoti izvirzītu/nominētu piemērotāko nacionālās koncertzāles realizācijai.

Latvijas Arhitektu savienība atgādina arī, ka līdz 18. janvāra plkst. 12.00 ikvienam vēl ir iespēja nosūtīt savu pamatoto ierosinājumu nacionālās koncertzāles novietnei, sūtot uz latarh@latarh.lv

Plašāka informācija:
Māra Vaivode
Latvijas Arhitektu savienība
E-pasts: latarh@latarh.lv
Tālruņa nr.: +371 26393136

 

13.01.2021.

Partneri