SARUNA: Jaunais Rīgas teritorijas plānojums. 11.05.2023

14.04.2023
Kopš 2023. gada 16. februāra ir īstenojams jaunais Rīgas teritorijas plānojums (RTP), kas nosaka prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei Rīgas pilsētā, izņemot Rīgas vēsturisko centru un tā aizsardzības zonu, kam piemērojams Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojums. RTP sagatavots atbilstoši Rīgas pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijai un plānojuma izstrādes brīdī aktuālajam tiesiskajam regulējumam valstī. Lai sekmētu Rīgas attīstību atbilstoši mūsdienu sociāli ekonomiskajai situācijai, plānojums paredz elastīgākas un daudzveidīgākas apbūves iespējas, īpaši jauktas apbūves teritorijās, veicinot uzņēmējdarbības attīstību, kas sabalansēta ar kultūrvēsturiskās un dabas vides aizsardzības prasībām.
 
Latvijas Arhitektu savienība sadarbībā ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentu aicina uz sarunu arhitektus un nekustamo īpašumu attīstītājus, skaidrojot RTP teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumus, lai atvieglotu plānojuma piemērošanu savā profesionālajā darbībā.
 
Sarunu ar RTP prezentāciju ievadīs Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta pārstāvji – Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītājas vietniece, Teritorijas plānojuma nodaļas vadītāja
Māra Liepa-Zemeša un viņas vietnieks Uldis Apinis, un galvenā projektu vadītāja teritorijas plānošanas jomā Karīna Jansone. Pēc prezentācijas notiks jautājumu-atbilžu sesija, kurā piedalīsies arī citi RTP izstrādē iesaistītie kolēģi.
 
Sarunas moderators: Kristaps Kaugurs
 
Iepazīsties ar Rīgas teritorijas plānojumu un interesējošos, pārrunājamos jautājumus par RTP lūdzam iesniegt aptaujas anketā!
 
Sarunai būs nodrošināta iespēja sekot līdzi attālināti.
 
Kontaktinformācija: [email protected]
 

Partneri