LAS Sertificēšanas centrs 2023. gada janvāra ziņojums

09.02.2023

LAS Sertificēšanas centrs informē par 2023. gada janvāra notikumiem

  • 2023. gada 17. janvārī visiem sertificētajiem arhitektiem BIS tika ievietoti rēķini par sertifikāta uzturēšanu un Latvijas valsts standartu abonēšanu 2023. gadā. Rēķinu apmaksas termiņš - 16. februārī.
  • Saņemts viens jauns pieteikums arhitekta prakses sertifikāta saņemšanai, turpinājās četru iepriekš saņemtu pieteikumu izskatīšana. Pieņemts viens lēmums par sertifikāta izdošanas atteikumu.
  • Veiksmīgi pabeigtas prakses un tālākizglītības pārbaudes 12 arhitektiem, turpinājās pārbaudes 54 arhitektiem.
  • Pieņemti divi  lēmumi par arhitekta prakses sertifikāta apturēšanu - viens uz arhitekta iesnieguma pamata, otrs - jo arhitekts divas reizes neieradās uz profesionālās pilnveides eksāmenu.
  • Pieņemts viens lēmums par arhitekta prakses sertifikāta atjaunošanu arhitektam, kam sertifikāts bija apturēts par neierašanos uz profesionālās pilnveides eksāmenu.
  • Saņemti divi iesniegumi par iespējamiem arhitektu profesionālajiem pārkāpumiem; divas sūdzību lietas izbeigtas, nekonstatējot arhitekta profesionālu pārkāpumu. Viena sūdzības lieta izbeigta, jo arhitektiem, par kuriem tā tika iesniegta, sertifikāti jau apturēti par citiem pārkāpumiem.
  • Risinājās 17 iepriekš uzsāktu disciplinārlietu izskatīšana.
  • Ekonomikas ministrija pabeigusi divu lietu izskatīšanu, kurās arhitekti apstrīdēja LAS SC lēmumus par sertifikātu apturēšanu. Abos gadījumos EM ir piekritusi LAS SC pieņemtajiem lēmumiem.

Partneri