Latvijas Arhitektu savienība analizē 36 potenciālās novietnes akustiskajai koncertzālei Rīgā

10.02.2021

Latvijas Arhitektu savienība (LAS), atsaucoties kultūras ministra Naura Puntuļa aicinājumam ir piedāvājusi plānu nacionālās koncertzāles novietnes atrašanās vietas izvēlei. Novietņu izvērtējums ir vērsts uz kopēju sabiedrības, iesaistīto jomu speciālistu un institūciju konsolidētu redzējumu, kuru ir plānots panākt ar procesu, kurš sadalīts secīgos soļos un ietver darbu ar vairākām fokusgrupām, kā arī potenciālo novietņu analīzi pēc konkrētiem starptautiskā pieredzē aprobētiem kritērijiem. Šobrīd paveikts pirmais procesa posms – ir apkopotas fizisku personu, profesionāļu grupu, nevalstisko organizāciju un juridisko personu pieteiktās potenciālās novietnes.

“Esmu gandarīts par arhitektu savienības aktīvu iesaisti koncertzāles novietnes konsolidētās versijas meklējumos, jo, pirms spert nākamos soļus koncertzāles projekta attīstībā, ir būtiski veikt kvalitatīvu diskusiju. Savienība ir lūgusi kultūras ministriju pagarināt izpildes termiņu līdz š.g. aprīlim, ko no savas puses esam akceptējuši,” akcentē kultūras ministrs Nauris Puntulis.

“Situāciju ar Nacionālās koncertzāles būvniecības vietas izvēli var raksturot kā lielu notikumu, kas guvis plašu atsaucību sabiedrībā. LAS piedāvā realizēt atlases procesu, kas būtu skaidrs un saprotams, definējot noteikumus un atlases kritērijus. Procesā tiks apzināti un vērtēti visi pieteikumi, kā arī ir plānota komunikācija ar fokusgrupām un sabiedrību, rezultātā nonākot pie konsolidēta viedokļa par optimālāko koncertzāles būvniecības vietu”, stāsta LAS prezidents Juris Poga.

LAS līdz 18. janvārim aicināja visus interesentus iesūtīt ierosmes par koncertzāles potenciālo lokāciju. Aicinājumam atsaucās 23 fiziskas personas, tostarp arhitektūras un mūzikas nozares profesionāļi, t.sk. radošās darbnīcas organizatori, RTU arhitektūras studenti, LKA studenti, kā arī 3 juridiskas personas. Kopā piedāvātas 36 novietnes vairāk kā 50 adresēs.

Visu apskatāmo novietņu saraksts pieejams ŠEIT.

Novietņu izvietojums kartē ŠEIT. 

Plānots, ka no 36 novietnēm tiks veikta primārā atlase, kas balstīta uz būtiskiem tehniskajiem kritērijiem, kurus noteikusi kultūras ministrija sadarbībā ar LAS – novietnes atrašanās vieta Rīgas vēsturiskā centra kontekstā, īpašumtiesības, pietiekama zemesgabala platība. Šo atlasi veic LAS padomes īpaši izveidota profesionāļu komisija, kuras sastāvā ir arhitekte Gunta Grikmane, arhitekts, RTU Arhitektūras vēstures un teorijas katedras vadītājs, profesors Dr. habil. Arch Jānis Krastiņš, arhitekte, profesore Dr. arch. Sandra Treija, arhitekte Dace Kalvāne, arhitekts Viktors Valgums jr. un arhitekte Barbara Bula.

Tālākajos posmos KM sadarbībā ar LAS piesaistīs profesionāļus atlasīto novietņu padziļinātam izvērtējumam pēc vienotiem un salīdzināmiem kritērijiem, kā arī, lai nodrošinātu saistīto nozares ekspertu, gala lietotāju, plašākas sabiedrības un lēmējinstitūciju iesaisti, organizēs sabiedrības un ieinteresēto pušu darbnīcas un fokusgrupu diskusijas. 

Biedrība Latvijas Arhitektu savienība ir arhitektu profesionālā organizācija un apvieno vairāk kā 400 biedru – profesionālu arhitektu. LAS galvenie darbības virzieni ir arhitektu profesionālo interešu aizstāvība, arhitektu sertificēšana un arhitektūras attīstība un popularizēšana.

Partneri