Latvijas Arhitektu savienības veiktajā koncertzāles potenciālo novietņu analīzes pirmajā posmā turpmākam darbam atlasītas 11 novietnes

Latvijas Arhitektu savienība (LAS), atsaucoties kultūras ministra Naura Puntuļa aicinājumam, ir veikusi nacionālās akustiskās koncertzāles potenciālo novietņu analīzes pirmo posmu, atlasot 11 novietnes turpmākajai padziļinātai analīzei pēc vienotiem un salīdzināmiem kritērijiem. No 36 novietnēm, kuras tikai identificētas pēc LAS aicinājuma visiem interesentiem iesūtīt ierosmes koncertzāles potenciālajai lokācijai, tālākajai analīzei LAS izveidotā komisija virza (alfabēta secībā):

 • AB dambis (Kadastra numurs: 01000492064),
 • Andrejsala, Andrejostas iela 17 (kadastra numurs: 01000112059),
 • Elizabetes iela 2 (kadastra numurs 01000100042001) un Kronvalda bulvāris 6 (kadastra numurs: 01000100099001),
 • Ķīpsalas pludmale (kadastra numurs: 01000622016),
 • Parka teritorija starp Raņķa dambi, Slokas ielu un Aleksandra Grīna bulvāri (kadastra numurs: 01000490137)
 • Rūpniecības preču tirgus teritorija starp Gaiziņa ielu, Prāgas ielu un Turgeņeva ielu (zemesgabali ar kadastra nr.01000040012, 01000040009, 01000040010, 01000040007, 01000040008),
 • Teritorija pie Spīķeriem un Kārļa baseina (kadastra numurs: 01000040069),
 • Teritorija Salu tilta ZA galā (kadastra numurs: 01000439999),
 • Torņakalns (kadastra numurs: 01000540039, 01000540029)
 • Skanstes iela 28 (kadastra numurs: 01000242114) un Skanstes iela b/a (kadastra numurs: 01000240230, 01000240254, 01000242148),
 • Zaķusala (kadastra numurs: 01000510012, 01000510159, 01000510004) 

LAS plāns Nacionālās akustiskās koncertzāles novietnes atrašanās vietas izvēlei ir vērsts uz kopēju sabiedrības, iesaistīto jomu speciālistu un institūciju konsolidētu redzējumu, kuru ir plānots panākt ar procesu, kas sadalīts secīgos soļos. “LAS ir piedāvājusi un realizē četru soļu procesu koncertzāles vietas izvēlei, šobrīd esam paveikuši otro, proti, tehniskās atlases rezultātā esam ieguvuši īso būvvietu sarakstu un atrodamies starta pozīcijā, lai virzītos tālāk. Paldies visiem kolēģiem, kuri ir aktīvi iesaistījušies līdz šim,” akcentē LAS prezidents Juris Poga.

“Pirmajā posmā novietnes tika atlasītas pēc iepriekš izvirzītajiem kritērijiem - platība, īpašuma piederība, pieejamība, publiskās ārtelpas potenciāls. Tā kā Rīga ir sarūkoša pilsēta, koncertzāles novietojums pilsētas centrā ļautu palielināt visas pilsētas potenciālu, un šī iemesla dēļ tieši atrašanās vieta pilsētā bija pirmais un skaidrākais atlases “siets”. LAS darba grupā, kurā kopā strādāja profesionāli arhitekti, izvērtās nopietnas profesionālas diskusijas par katru no novietnēm – esot profesionālim, nav iespējams atsvešināti un tīri tehniski vērtēt koncertzāles novietni, šajā procesā visi viedokļi tika pamatoti ar pieredzē balstītiem argumentiem,” stāsta arhitekte un komisijas locekle Gunta Grikmane

LAS līdz 18. janvārim aicināja visus interesentus iesūtīt ierosmes par koncertzāles potenciālo lokāciju. Aicinājumam atsaucās 23 fiziskas personas, tostarp arhitektūras un mūzikas nozares profesionāļi, t.sk. radošās darbnīcas organizatori, RTU arhitektūras studenti, LKA studenti, kā arī 3 juridiskas personas. Kopā piedāvātas 36 novietnes vairāk nekā 50 adresēs, no kurām tika veikta primārā atlase, kas balstīta uz būtiskiem tehniskajiem kritērijiem, kurus noteikusi Kultūras ministrija sadarbībā ar LAS – novietnes atrašanās vieta Rīgas vēsturiskā centra kontekstā, īpašumtiesības, pietiekama zemesgabala platība. Primāro atlasi veica LAS padomes īpaši izveidota profesionāļu komisija, kuras sastāvā ir arhitekte Gunta Grikmane, arhitekts, RTU Arhitektūras vēstures un teorijas katedras vadītājs Jānis Krastiņš, arhitekte, Dace Kalvāne, arhitekts Viktors Valgums jr. un arhitekte Barbara Bula.

Nākamais posms KM sadarbībā ar LAS ir iepirkuma procedūrā piesaistīt profesionāļus atlasīto novietņu padziļinātam izvērtējumam pēc vienotiem un salīdzināmiem kritērijiem, kā arī nodrošināt saistīto nozares ekspertu, gala lietotāju, plašākas sabiedrības un lēmējinstitūciju iesaisti, organizējot sabiedrības un ieinteresēto pušu darbnīcas un fokusgrupu diskusijas.

Biedrība Latvijas Arhitektu savienība ir arhitektu profesionālā organizācija, kas apvieno vairāk nekā 400 biedru – profesionālu arhitektu. LAS galvenie darbības virzieni ir arhitektu profesionālo interešu aizstāvība, arhitektu sertificēšana un arhitektūras attīstība un popularizēšana.

 

Visu apskatāmo novietņu saraksts pieejams ŠEIT.

Pirmās atlases novietņu saraksts pieejams ŠEIT

Partneri