Latvijas Arhitektūras gada balvas sadarbības iespējas

18.07.2023

Aicinām uz sadarbību organizācijas, iestādes, uzņēmējus un citus interesentus!

Sadarbojoties Latvijas Arhitektu savienības rīkotajā pasākumā Latvijas Arhitektūras gada balva, būs iespēja parādīt savu uzņēmumu augsta līmeņa mērķauditorijai, kas ietver lokālu un starptautisku publiku, ar vairāk nekā 2500 interesentiem. Pasākums piedāvā iespēju pozicionēt uzņēmumu, kā sadarbības partneri, kas akcentē izcilākos sasniegumus Latvijas arhitektūrā un nozares attīstībā, kā arī veicina sabiedrības izpratni par arhitektūru. Šī būs ilgtermiņa iespēja gan reklamēt savu darbību arī pēc pasākuma norises, gan izveidot partnerības tīklu reģionāli un starptautiski.

Atskats uz LAGB 2023
Vairāk informācijas par sadarbības iespējām

Partneri