Latvijas Radošo savienību padomei aprit 35 gadi!

21.10.2023

Vakar 2023. gada 20. oktobrī Latvijas Arhitektu savienības namā tika atzīmēti Latvijas Radošo savienību padomes (RSP) 35 gadi kopš Radošo savienību plēnuma 1988. gadā, savukārt šodien norisinās RSP starptautiskā konference “Mākslinieku un radošo personu nodarbinātība un statuss”!

Šodien Latvijas Radošo savienību padome (RSP), kas apvieno 12 radošās savienības un vairāk nekā 3000 fizisko biedru, turpina būt aktīvs dalībnieks Latvijas kultūras politikā, iesaistoties gan stratēģisku jautājumu risināšanā, gan pārstāvot radošo cilvēku intereses valsts politikas veidošanas procesā. RSP mērķus un darbību nosaka Latvijas valsts pastāvēšanas jēga, un tās galvenais uzdevums ir saglabāt un attīstīt latviešu valodu un Latvijas kultūru, kas veido Latvijas nacionālās identitātes pamatu.

RSP uzdevums ir veicināt kultūras pieejamību Latvijā, veidojot kulturālu dzīves vidi un sociāli ilgtspējīgu Latvijas sabiedrību, kā arī aizstāvēt un pārstāvēt mākslinieciskās un zinātniskās jaunrades profesionāļu sociālās, juridiskās un ekonomiskās tiesības un veicināt kultūras jaunrades procesiem labvēlīgu Latvijas valsts kultūrpolitikas attīstību. Pārstāvot kultūras darbinieku intereses, RSP sadarbojas ar Kultūras ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, kā arī citām valsts un pašvaldību iestādēm, tiekas ar Saeimas frakcijām, komisijām un deputātiem. RSP aktīvi darbojas Nacionālajā kultūras padomē, Kultūras aliansē, VKKF padomē, UNESCO Latvijas nacionālajā komisijā, Autortiesību likuma darba grupā, NVO un Rīgas domes memoranda izpildes padomē, un citās ekspertu padomēs un komisijās.

Starptautiskā konference “Mākslinieku un radošo personu nodarbinātība un statuss”

Šogad Eiropas Komisijas darba grupas nāca klajā ar ziņojumu par kopīgo situāciju Eiropā par mākslinieku un radošo personu nodarbinātību un statusu. Lai aktualizētu šo jautājumu arī Latvijā, Radošo savienību padome sadarbībā ar kolēģiem no Lietuvas un Igaunijas Latvijas Arhitektu savienības telpās organizē konferenci “Mākslinieku un radošo personu nodarbinātība un statuss”, kas paredz kopīgu diskusiju par Eiropas komisijas ziņojuma rezultātiem un aktuālo situāciju katrā valstī, kā arī darbnīcu, lai rastu priekšlikumus esošās sistēmas nepilnību novēršanai.

Konferencē uzstāsies Marija Kristīna Somre (Maria-Kristiina Somre, EE), Rusne Kregždaite (Rusnė Kregždaitė, LT), Haralds Matulis (LV) par radošo personu situāciju 3 Baltijas valstīs un Ieva Zemīte ar ziņojumu no Eiropas komisijas darba grupas par radošo personu situāciju Eiropā kopumā.  Ieva Zemīte, ieguvusi doktora grādu ekonomikas nozares vadībzinātnes apakšnozarē, ir Latvijas Kultūras akadēmijas un Rīgas Tehniskās universitātes kopīgās maģistra studiju programmas “Radošās industrijas un izaugsmes menedžments” direktore. Marija Kristīna Somre (Maria-Kristiina Soomre) ir mākslas pētniece un Igaunijas Kultūras ministrijas padomniece vizuālās mākslas jautājumos. Savu doktora disertāciju Igaunijas Mākslas akadēmijā viņa rakstījusi par Padomju laika izstāžu praksi. Rusne Kregždaite (Rusnė Kregždaitė) ir ekonomikas zinātņu doktore, kas pēta un pasniedz radošās ekonomikas kursus Viļņas universitātē. Viņa ir publicējusi vairākus pētījumus par kultūras un radošo nozaru ietekmi uz ekonomiku. Rusnes Kregždaites vadībā 2021. gadā ir īstenots pētījums “Mākslinieku sociālekonomiskās un radošās situācijas izvērtējums Lietuvā”. Haralds Matulis ir latviešu rakstnieks un sabiedrisks darbinieks. Studējis filozofiju un sociālo antropoloģiju Latvijas Universitātē, kino Dānijā un digitālās humanitārās zinātnes Helsinku universitātē. Kopš 2008. gada viņš ir Latvijas Radošo savienību padomes ģenerālsekretārs. Viņa virsvadībā īstenots pētījums par kultūras periodikas finansēšanu Latvijā (2015), veikts darbs pie Radošo personu likuma un atbalsta programmas izstrādes un pieņemšanas (2018), kā arī iniciēta Valsts kultūrkapitāla fonda jaunrades stipendiju programmas izveide (2019).

Atskats uz konferenci un darbnīcu “Mākslinieku un radošo personu nodarbinātība un statuss”

Konference “Mākslinieku un radošo personu nodarbinātība un statuss” ir daļa no projekta ”Atbalsts Latvijas Radošo savienību padomes darbībai", ko Latvijas Radošo savienību padome sadarbībā ar Centrālā finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) īsteno no Eiropas Savienības (ES) fonda līdzekļiem. Projekta mērķis ir sniegt atbalstu kultūras nevalstiskās organizācijas biedrības "Latvijas Radošo savienību padome" starptautiskajai sadarbībai, ko negatīvi ietekmēja Covid-19 pandēmija – šī projekta ietvaros veicinot informācijas apriti ar citām valstīm par tur īstenoto politiku radošo personu sociālo un ekonomisko interešu un tiesību aizstāvībā, tādā veidā sekmējot labās prakses pārnešanu arī uz Latviju.

Atbalsta: Valsts kultūrkapitāla fonds un Latvijas Arhitektu savienība.

Partneri