Izsludināts konkurss “Rīgas 2. slimnīca”. 11-01-2024

09.10.2023

Rīgas domes Īpašuma departaments aicina piedalīties arhitektūras metu konkursā par SIA “Rīgas 2. slimnīca” jauno piebūvi un esošās ēkas pārbūvi.

Metu konkurss izsludināts, lai iegūtu arhitektoniski augstvērtīgu, funkcionāli pārdomātu un ekonomiski pamatotu metu SIA “Rīgas 2. slimnīca” ēkas piebūvei, kas konstruktīvi savienota ar esošo slimnīcas ēku, un lietderīgai, mūsdienu medicīniskās aprūpes prasībām atbilstošai esošās ēkas pārbūvei Ģimnastikas ielā 1, Rīgā, kā arī teritorijas labiekārtojumam.

Metu konkursa norise

Nolikums un projektēšanas programma ir pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā

Ieinteresētie Konkursa dalībnieki var iepazīties ar esošo situāciju SIA “Rīgas 2. slimnīca” ēkā Ģimnastikas ielā 1, Rīgā, 2023. gada 24. oktobrī plkst. 11.00 un 2023. gada 14. novembrī plkst. 11.00.

Meti jāiesniedz Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrā Kalēju ielā 10, Rīgā, līdz 2024. gada 11. janvārim plkst. 17.00!

Žūrijas komisijas lēmuma pieņemšanas paredzamais termiņš – sešas nedēļas pēc metu piedāvājumu
iesniegšanas termiņa.

Godalgu fonds

Kopējais Konkursa godalgu fonds: 30 000 EUR (balvu fonds netiek aplikts ar PVN):

  • Pirmās vietas (uzvarētāja) godalga: 14 000 EUR;
  • Otrās vietas godalga: 8000 EUR;
  • Trešās vietas godalga: 4000 EUR;
  • Divas veicināšanas godalgas: katra 2000 EUR.

Metu konkursa žūrija

Metu konkursa žūrijas sastāvā ir septiņi žūrijas locekļi: žūrijas komisijas priekšsēdētājs arhitekts, Latvijas Arhitektu savienības biedrs Jānis Dripe, SIA “Rīgas 2. slimnīca” valdes priekšsēdētājs Sandris Petronis, Rīgas domes Īpašuma departamenta direktors Vladimirs Ozoliņš; Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvniecības pārvaldes Arhitektu nodaļas projektu vadītāja - arhitekte, sertificēta arhitekte Anna Vasiļjeva; Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta pārstāve, sertificēta arhitekte Lolita Sarma; sertificēts arhitekts, Latvijas Arhitektu savienības biedrs Uldis Balodis; sertificēta arhitekte, Latvijas Arhitektu savienības biedre Vita Rauhvargere.

Projektēšanas izmaksas

Projektēšanas kopējās izmaksas tiek plānotas aptuveni 700 000 EUR.

 

Partneri