Pieteikšanās "Jaunā Eiropas Bauhaus" balvai 2024

31.10.2023

Līdz 10. novembrim ir atvērta pieteikšanās "Jaunā Eiropas Bauhaus" balvas 2024. gada konkursam, kura mērķis ir izcelt sasniegumus, kas jau šobrīd ieskicē ilgtspējīgāku, skaistāku un iekļaujošāku nākotni. Šogad īpaša uzmanība tiks pievērsta reģioniem, kas saskaras ar sociālekonomiskām grūtībām un izaicinājumiem pārejā uz oglekļa neitrālu ekonomiku, tajā skaitā Latvijā.

"Jaunā Eiropas Bauhaus" balva tiek rīkota jau ceturto reizi, lai mudinātu eiropiešus radīt un īstenot projektus ilgtspējīgai un iekļaujošai nākotnei. Veidojot tiltus starp dažādām vidēm, izmantojot starpdisciplīnu pieeju un balstoties uz līdzdalību visos līmeņos, "Jaunais Eiropas Bauhaus" ir iniciatīva, kas stimulē sabiedrības pārveidi saskaņā ar trim nešķiramām vērtībām:

 • ilgtspēju — no klimata mērķiem līdz apritīgumam, nulles piesārņojumam un biodaudzveidībai;
 • iekļaušanu — no daudzveidības pienācīgas novērtēšanas līdz piekļūstamības un cenas pieņemamības garantēšanai;
 • estētiku un cilvēku pieredzes kvalitāti, izmantojot dizainu, pozitīvas emocijas un ieguvumus, ko sniedz kultūra.

Balvai var pieteikt pabeigtus un iesāktus projektus un idejas četrās kategorijās, kas balstītas uz "Jaunā Eiropas Bauhaus" tematiskajām pārveides asīm:

 • atjaunot saikni ar dabu;
 • atgūt piederības sajūtu;
 • dot priekšroku vietām un cilvēkiem, kam tas vajadzīgs visvairāk;
 • veidot apritīgu industriālo ekosistēmu un atbalstīt dzīves cikla domāšanu.

Katrā no minētajām četrām kategorijām ir divas paralēlas konkursa sadaļas:

 • A sadaļā “Jaunā Eiropas Bauhaus čempioni” var iesniegt esošus un pabeigtus projektus ar skaidriem un pozitīviem rezultātiem;
 • B sadaļā “Jaunā Eiropas Bauhaus uzlecošās zvaigznes” var iesniegt koncepcijas, kuras izstrādājuši jaunie talanti vecumā līdz 30 gadiem. Koncepcijas var būt dažādos izstrādes
  posmos: no idejām agrīnā stadijā līdz prototipa līmenim.

Pavisam 2024. gada balvu konkursā piešķirs 20 balvas 10 000—30 000 tūkstošu eiro vērtībā. Ceturtā daļa balvu tiks piešķirta projektiem un koncepcijām, kas tiek īstenoti mazāk priviliģētos reģionos, tai skaitā Latvijas novados ārpus Rīgas, kā arī projektiem Ukrainas atveseļošanai. Papildus naudas summai katrs balvas ieguvējs saņems arī Eiropas Komisijas nodrošināto komunikācijas paketi, piemēram, popularizēšanu Eiropas Komisijas sociālajos medijos un tīmekļa vietnēs, īsa videoklipa sagatavošanu un atbalstu projektu popularizēšanā. Balvas tiks pasniegtas "Jaunā Eiropas Bauhaus" festivāla laikā Briselē 2024. gada 17.–21. aprīlī.

Pieteikšanās

Pieteikumi "Jaunā Eiropas Bauhaus" balvu konkursam jāiesniedz balvas platformā līdz 2023. gada 10. novembra plkst. 20.00 pēc Latvijas laika (plkst. 19.00 pēc Centrāleiropas laika).

"Jaunais Eiropas Bauhaus"

"Jaunais Eiropas Bauhaus" ir vides, ekonomikas un kultūras stratēģiskā iniciatīva, kas savieno dizainu, ilgtspējību, pieejamību un investīcijas, lai sasniegtu Eiropas zaļā kursa mērķus. Ikviens — arhitekti, dizaineri, inženieri, skolas, universitātes, projektu attīstītāji, pilsētas, reģioni, organizācijas, kopienas un indivīdi — ir aicināts piedalīties «Jaunā Eiropas Bauhaus» iniciatīvās, lai tīklotos, sadarbotos, apmainītos zināšanām un izstrādātu kopīgus projektus.

Partneri