Atvērta projektu pieteikšana “Jaunā Eiropas Bauhaus” balvai 2023

11.12.2022
JEB balva 2023.JPG

13.12.2022.

Atvērta projektu pieteikšana “Jaunā Eiropas Bauhaus” balvai 2023

Līdz 2023. gada 31. janvārim ir atvērta pieteikšanās “Jaunā Eiropas Bauhaus” balvas 2023. gada konkursam. Balvai var pieteikt pabeigtus un iesāktus projektus un idejas četrās kategorijās, kas balstītas uz “Jaunā Eiropas Bauhaus” tematiskajām pārveides asīm:

  • atjaunot saikni ar dabu;
  • atgūt piederības sajūtu;
  • dot priekšroku vietām un cilvēkiem, kam tas vajadzīgs visvairāk;
  • ieviest ilgtermiņa aprites cikla domāšanu industriālajā ekosistēmā.

Visiem pieteikumiem ir jāatspoguļo “Jaunā Eiropas Bauhaus” vērtību trīsstūris – ilgtspēja, iekļaušana un estētika / pieredzes kvalitāte –, vienlaikus nodrošinot, ka vietējo kopienu līdzdalība un redzējums ir procesa galvenais elements.

Katrā no četrām kategorijām ir trīs paralēlas konkursa sadaļas:

A sadaļā – “Jaunā Eiropas Bauhaus” čempioni – var iesniegt pabeigtus projektus ar skaidriem un pozitīviem rezultātiem.

B sadaļā – “Jaunā Eiropas Bauhaus” uzlecošās zvaigznes” – var iesniegt koncepcijas, kuru autori ir jaunie talanti vecumā līdz 30 gadiem. Koncepcijas var būt dažādos izstrādes posmos, sākot no idejām agrīnā stadijā līdz prototipa līmenim.

C sadaļā – “Jaunā Eiropas Bauhaus” izglītības čempioni – var iesniegt iniciatīvas, kas saistītas ar izglītību un mācīšanos. Tie var būt gan pabeigti projekti, gan iniciatīvas ar minimālu gatavības līmeni.

Pieteikumus vērtēs ekspertu žūrija, kas katrā kategorijā un katrā sadaļā izvēlēsies vienu uzvarētāju (kopā 12 uzvarētājus). Katrā sadaļā viens papildu uzvarētājs tiks izraudzīts arī publiskajā balsojumā, izvēloties no visām četrām kategorijām, (kopumā trīs balvas, kas piešķirtas, pamatojoties uz publisko balsojumu). Visi 15 uzvarētāji saņems arī naudas balvu:

  • “Jaunā Eiropas Bauhaus” čempioni un “Jaunā Eiropas Bauhaus” izglītības čempioni saņems 30 000 EUR;
  • “Jaunā Eiropas Bauhaus” uzlecošās zvaigznes saņems 15 000 EUR.

Papildus naudas summai katrs balvas ieguvējs saņems Eiropas Komisijas nodrošināto komunikācijas paketi (piemēram, popularizēšanu Eiropas Komisijas sociālajos medijos un tīmekļa vietnēs, īsa videoklipa sagatavošanu un atbalstu projektu popularizēšanā).

Pieteikumi “Jaunā Eiropas “Bauhaus” balvu konkursam jāiesniedz, izmantojot tam paredzēto platformu, līdz 2023. gada 31. janvāra plkst. 19.00 pēc Centrāleiropas laika:

https://prizes.new-european-bauhaus.eu/ 

“Jaunā Eiropas Bauhaus” balva tiek rīkota jau trešo gadu, lai mudinātu eiropiešus radīt un īstenot idejas ilgtspējīgai un iekļaujošai nākotnei. Veidojot tiltus starp dažādām vidēm, izmantojot starpdisciplīnu pieeju un balstoties uz līdzdalību visos līmeņos, “Jaunas Eiropas Bauhaus” ir kustība, kas stimulē sabiedrības pārveidi saskaņā ar trim nešķiramām vērtībām:

  • ilgtspēju – no klimata mērķiem līdz apritīgumam, nulles piesārņojumam un biodaudzveidībai;
  • iekļaušanu – no daudzveidības pienācīgas novērtēšanas līdz piekļūstamības un cenas pieņemamības garantēšanai;
  • estētiku un cilvēku pieredzes kvalitāti, izmantojot dizainu, pozitīvas emocijas un kultūras ieguvumus.

 “Jaunais Eiropas Bauhaus” ir vides, ekonomikas un kultūras stratēģiskā iniciatīva, kas savieno dizainu, ilgtspējību, pieejamību un investīcijas, lai sasniegtu Eiropas zaļā kursa mērķus.

Ikviens – arhitekti, dizaineri, inženieri, skolas, universitātes, projektu attīstītāji, pilsētas, reģioni, organizācijas, kopienas un indivīdi ir aicināti piedalīties “Jaunā Eiropas Bauhaus” iniciatīvās, lai tīklotos, sadarbotos, apmainītos zināšanām un izstrādātu kopīgus projektus.

Informāciju sagatavoja “Jaunā Eiropas Bauhaus” Latvijas kontaktpunkts Latvijas Arhitektu savienībā:

latarh.lv

Instagram / Facebook @latarh

latarh@latarh.lv

Partneri