Seminārs "Darbs ar normatīviem aktiem". 01-11-2023

26.10.2023
Latvijas Arhitektu savienība aicina uz semināru "Darbs ar normatīviem aktiem". 
 
Kad: 2023. gada 1. novembris plkst. 14.00
Kur: LAS Arhitektu nams, Torņa iela 11, Rīga
KP: Lekcijas apmeklējums sertificētiem arhitektiem dod 1,7 kompetences paaugstināšanas kredītpunktus formālās obligātās pasākumu sadaļas tēmā “Normatīvie akti”
Lektors: Juris Poga, arhitekts, “Arhitekta J. Pogas birojs” valdes loceklis, LAS prezidents
Maksa par semināru: 30.00 EUR (ieskaitot PVN), LAS biedriem (bez biedra maksas parāda) un studentiem – 15.00 EUR (ieskaitot PVN) 
 
 
Par semināru:

Seminārā tiks aplūkotas šādas tēmas: darbs ar normatīviem, noteikumiem, standartiem, kā arī institūcijām un speciālistiem, būvprojektu izstrāde un saskaņošana, ekspertīzes, autoruzraudzība, objektu nodošana ekspluatācijā, kā arī darbs pie objekta ekspluatācijas laikā.

J. Poga sniegs ieskatu par savu praktisko pieredzi strādājot pie Koncertzāles “Cēsis”, Liepājas koncertzāles “Lielais dzintars” un Mežaparka estrādes pārbūves Rīgā.

Sniegtie piemēri aptvers sekojošus regulējušos aktus:

 • LBN 201-07 un LBN 201-15 Būvju ugunsdrošība;
 • LBN 208-08 Publiskās ēkas un būves;
 • LBN 200-21 Būvju vispārīgo prasību normatīvs;
 • MK Nr. 610 no 27.12.2022. Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas;
 • LVS EN ISO 4157-1 Būvniecības rasējumi. Apzīmējumu sistēma. 1. daļa: Ēkas un ēku daļas;
 • MK Nr. 526 no 27.06.2006. Kārtība, kādā pasākuma organizators nodrošina neatliekamo medicīnisko palīdzību publiskā pasākumā;
 • MK Nr. 359 no 28.04.2009. Darba aizsardzības prasības darba vietā;
 • LVS CEN/TR 13201-1:2015 Ceļu apgaisme – 1. daļa: Apgaismes klases izvēle;
 • LVS EN 13201-1:2016 Ceļu apgaisme – 3. daļa: Veiktspējas rēķināšana;
 • LVS EN 13200-1 Skatītāju tribīnes. 1. daļa: Skatītāju vietu telpiskais izkārtojums. Prasības.

Programma:

 • 13.45
Ierašanās, reģistrācija
 • 14.00
Lekcija
 • 14.45
Kafijas pauze
 • 15.15

Lekcijas turpinājums

 • 16.00-17.00
Jautājumi un atbildes
 

 

Partneri