Seminārs: PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

21.09.2018

Latvijas Arhitektu savienība aicina apmeklēt semināru "Personas datu aizsardzība" š.g. 21. septembrī plkst. 13.30 LAS lielajā zālē Rīgā, Torņa ielā 11.

Pieteikšanās ŠEIT.

PROGRAMMA
13:30 Reģistrācija
13:45 Personas datu aizsardzības pamatprincipi
          - Būtiskākā terminoloģija – personas dati, apstrāde, pārzinis, apstrādātājs, datu subjekts u.c.
          - Apstrādātāja, pārziņa statusa noteikšana, sekas
          - Pamatprincipi – tiesisks pamats, tiesisks mērķis
          - Datu subjektu tiesības
          - Datu drošība
15:15 Kafijas pauze
15:35 Lekcijas turpinājums - jaunās Vispārīgās datu aizsardzības regulas būtiskākās prasības
          - Jaunās datu subjektu tiesības
          - Attiecības ar apstrādātājiem
          - Personas datu apstrādes darbību reģistrs
          - Datu aizsardzības speciālists
          - Pārskatatbildības princips
          - u.c.
Jautājumi un atbildes
17:00 Semināra noslēgums
 

Lektore: Sanita Pētersone, KPMG ZAB vecākais jurists, personas datu aizsardzības speciālists, vairāk kā 10 gadu pieredze datu aizsardzībā

Semināra apmeklējums sertificētiem arhitektiem dod divus kompetences paaugstināšanas kredītpunktus formālās obligātās kompetences paaugstināšanas pasākuma sadaļas tēmā “Normatīvie akti”.

Maksa par semināru:
31,46 EUR (summa ar PVN);
LAS biedriem (bez biedra maksas parāda) un studentiem – 15,73 EUR (summa ar PVN).
 
Kontaktpersona: Judīte Skujiņa, e-pasts: [email protected]

Partneri