Sertificēto arhitektu kopsapulces rezumē

7. septembrī RTU Arhitektūras fakultātē notika pirmā sertificēto arhitektu kopsapulce. Tās mērķis – izskaidrot situācijas izmaiņas saistībā ar sertificēšanu un balsošanas rezultātā noteikt turpmāko arhitekta prakses sertifikāta uzturēšanas modeli.

Nepieciešamību veikt izmaiņas esošajā modelī nosaka aizvien lielākas prasības, ko izvirza valsts institūcijas un kas ir tieši saistītas ar darba apjoma palielinājumu SC darbiniekiem. Piemēram, Ekonomikas ministrija turpmāk prasa iekasēt obligātu ikgadējo Latvijas valsts standartu abonēšanas maksu 30 EUR apmērā, kā arī katru gadu 1% arhitektu veikt padziļinātu viena būvprojekta vērtēšanu, kam jau nākamgad būs nepieciešami 5956 EUR. Izmaiņas normatīvajos aktos saistībā ar fizisko personu datu aizsardzību prasa arī algot datu aizsardzības speciālistu, kam arī būs nepieciešams finansējums.

PREZENTĀCIJA

Kopsapulci vadīja, situāciju skaidroja un uz jautājumiem atbildēja SC vadītāja Elīna Rožulapa. Savukārt balsu skaitīšanas laikā informāciju par topošo Arhitektūras likumu un tajā ietverto Arhitektu kolēģijas tēmu izklāstīja arhitekte Gunta Grikmane.

Sākotnējā balsojumā klātesošie varēja paust savu atbalstu vienam no trīs piedāvātājiem modeļiem, taču 50% pārsvaru neguva neviens. Otrajā kārtā varēja balsot par vienu no abiem visvairāk balstu ieguvušajiem – par vienādas gada maksas modeli vai par diferencētas maksas iespēju (par atvieglotiem sertifikāta uzturēšanas nosacījumiem arhitektiem, kas strādā ar nelieliem objektiem). Ar balsu skaitu 117 pret 187 pārsvaru guva 2. modelis.

Paldies visiem, kas pauda savu viedokli! Vairāki komentāri noderēs SC turpmākajā darbā!

Tuvākajā laikā SC izstrādās kritērijus, kuriem arhitektiem iespējams piemērot atvieglotas sertifikāta uzturēšanas prasības.Partneri