Starptautiska restaurācijas rezidentūras programma un meistarklases Liepājā

14.04.2024

Liepājas Restaurācijas centrs ir kļuvis par Jaunā Eiropas Bauhaus (JEB) programmas oficiālo partneri Latvijā un virza projektu “From Know-how to Do-how”. Centrs jau trešo sezonu īstenos restaurācijas meistarklašu ciklu “Zināt / novērtēt / saglabāt” un šogad uzņems starptautiskus restaurācijas rezidentus, ieviešot pirmo restaurācijas rezidentūras programmu Liepājā.

Liepājas Restaurācijas centrs kopš 2023. gada ir JEB programmas oficiālais partneris Latvijā, kas vienlaikus uzliek par pienākumu un pastiprina jau iesāktās restaurācijas vadlīniju realizēšanu atbilstoši JEB pamatprincipiem — ilgtspējīgi, kopā un skaisti. Šīs vadlīnijas paredz iekļaujošu līdzdalības procesu, starpdisciplināru pieeju apmācību procesiem un daudzslāņainu sabiedrības iesaisti projektu realizācijā. To visu Liepājas Restaurācijas centrs jau trešo sezonu īsteno, organizējot restaurācijas meistarklašu ciklu, kas šogad iegūs arī starptautisku dimensiju, Liepājā uzņemot starptautiskus restaurācijas rezidentus un realizējot pirmo restaurācijas rezidentūras programmu Liepājā.

Šī gada programma norisināsies no 8. līdz 28. jūlijam ar starptautisku rezidentu praktisku darbību Restaurācijas centrā, bet vietējie restaurācijas interesenti īpaši aicināti uz nedēļas nogaļu pasākumiem 12.–14., 19.–21. un 26.–28. jūlijā, kad tiks apspriestas un risinātas dažādas tēmas: koka karkasa būvēšanas vēsturiskie paņēmieni, pildrežģu ēka, vēsturiskā dakstiņu jumta ieklāšana, vēsturiskā mūra būvniecība un materiālu izmantošanas specifikas apgūšana, izmantojot 18. gadsimta ēku.

Liepājas Restaurācijas centra vadītājs Ivars Pilips-Matisons uzskata, ka restaurācijas sektors Liepājā ir iegūlies pašapmierinātā un snaudošā stadijā, kurā pilsēta piedāvā savu finansiālu atbalstu ēku atjaunošanā un restaurācijā, bet vairums ēku īpašnieku nemaz nezina, vai viņu īpašums atbilst konkrētajiem kritērijiem, lai saņemtu līdzfinasējumu pašvaldības atbalsta programmā. Tieši tāpēc, ir nepieciešama izglītojoša programma, kas māca, stāsta un informē sabiedrību par iespējam piesaistīt finansējumu lokālā un nacionālā līmenī. Tāpat, viņaprāt, ir nepieciešams veidot datubāzi, kas apkopo restaurācijas profesionāļu pieejamību, un nepieciešams veidot vēsturisko ēku īpašnieku apziņu, ka tieši viņi ir tie, kas veido pilsētas vaibstus un tēlu, ka tieši viņu rīcība ir tā, kas var mūsu dzīves vidi padarīt skaistu un ilgtspējīgu. Restaurācijas centra šīgada mērķis ir izveidot platformu — reālu vietu Jaunā Eiropas Bauhaus vērtību īstenošanai.

Latvijas Arhitektu savienība ir Jaunā Eiropas Bauhaus Latvijas kontaktpunkts, kas izveidots, lai informētu par projekta iniciatīvām, stimulējot Latvijas līdzdalību un starpnozaru sadarbību. Informāciju par tā darbību un iniciatīvām var saņemt LAS mājaslapā un sociālajos tīklos, kā arī rakstot uz e-pastu [email protected].

Partneri