SUSTENTO seminārs: Vides pieejamība. 14.05.2019.

SUSTENTO aicina pie sevis uz semināru "Vides pieejamība", Rīgā, Antonijas ielā 24-20. 2019. gada 17., 25. aprīlī un 8. maijā piereģistrēšanās jau ir noslēgusies, tiek formēta jauna šajā sezonā pēdējā grupa uz 14. maiju.

Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO pēc Labklājības ministrijas pasūtījuma 2018. gadā izstrādāja “Vides pieejamības vadlīnijas publiskām būvēm un telpām un publiskai ārtelpai” un piedāvā programmu arhitektu kompetences paaugstināšanai kvalitatīvas vides pieejamības plānošanā cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti.

PROGRAMMA
9:45 Reģistrācija

10:00

 • Medicīniskais un sociālais domāšanas modelis attieksmē pret cilvēkiem ar invaliditāti
 • Universālais dizains, pieejamība un piekļuve
 • Invaliditātes veidi

11:30 Kafijas pauze

11:45 Ministru kabineta noteikumi Nr.331 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 "Publiskas būves"

12:15 Pusdienas

13:15 LM “Vides pieejamības vadlīnijas publiskām būvēm un telpām un publiskajai ārtelpai” – iekštelpu plānošana

 • Ieeja, pārvietošanās un orientēšanās objektā;
 • Darba vai pakalpojuma sniegšanas telpas;
 • Drošība.

14:45 Kafijas pauze

15:00 LM “Vides pieejamības vadlīnijas publiskām būvēm un telpām un publiskajai ārtelpai” – ārtelpas plānošana:

 • Speciālās stāvvietas;
 • Takas, celiņi, pārejas;
 • Uzbrauktuves, kāpnes lifti, pacēlāji;
 • Atpūtas vietas;
 • Stacijas, tirgi.

16:30 Semināra noslēgums

Semināru vada: SUSTENTO pārstāvji: Gunta Anča, Daiga Veinberga, Jānis Čačs un Iveta Neimane

Semināra apmeklējums sertificētiem arhitektiem dod 3,3 kompetences paaugstināšanas kredītpunktus formālās obligātās pasākumu sadaļas tēmā "Ar būvju lietotāju drošību un veselību saistītie jautājumi (lietošanas drošība, darba drošība, vides pieejamība)”. Par dalību seminārā tiks izsniegts apliecinājums. Sertificētam arhitektam dati par semināra apmeklējumu tiek ievadīti BIS.

Maksa par semināru: 75 EUR.
Kafijas pauzes un pusdienas iekļautas cenā.

Lai pieteiktos semināram, lūdzu rakstīt uz e-pastu macibu.centrs@sustento.lv, norādot vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju un rekvizītus rēķina sagatavošanai. Neskaidrību gadījumā zvaniet Lindai Cērpai - 28481374

 Partneri