Tikšanās ar Valsts prezidenta padomnieci ekonomikas jautājumos

11.06.2024

27. maijā Latvijas Arhitektu savienības valde un prezidijs tikās ar Latvijas Republikas Valsts prezidenta padomnieci ekonomikas jautājumos Irēnu Emīliu Švilpi.

Sarunas galvenās tēmas bija Arhitektūras likums, potenciālā Arhitektūras informācijas centra izveide, Jaunais Eiropas Bauhaus projekts, kā arī prezidenta iespējamā patronāža diviem projektiem. Taču sarunā tika pārrunāti arī citi jautājumi.
Pirmais sarunas bloks ietvēra administratīvā sloga mazināšanu, īpaši izceļot jomas, kurās vērojama būvniecības sektora izteikta pretestība. Tai skaitā tos jautājumus, kas ir pretrunā ar UNESCO politiku un skar metu konkursus pilsētu vēsturiskajos centros, autortiesību traktēšanu un autoruzraudzību.
Otrais sarunas bloks veidojās no trim galvenajām tēmām: nevienlīdzības mazināšanas reģionos, drošības vietējā un nacionālajā mērogā, pilsētvides uzlabošanas.
Prezidenta kancelejā piekrīt, ka reģionos ir vieta gan funkcionāliem, gan estētiskiem uzlabojumiem, jāveicina mājokļu pieejamība. Šos jautājumus varētu risināt Arhitektūras likumā plānotie pilsētu arhitekti. Tikšanās laikā tika diskutēts par šīs funkcijas deleģēšanu pašvaldībām un nepieciešamo finansējumu, tā iespējamajiem avotiem.
Trešais sarunas bloks bija veltīts iepirkumu problemātikai — šobrīd iepirkumi neveicina līdzekļu iespējami labāko izmantošanu, process ir garš un bieži bez pozitīva iznākuma.
Pozitīvs piemērs ir pozitīvā virzība, kopīgi strādājot Latvijas Arhitektu savienībai, Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Kultūras ministrijai pie Jaunā Eiropas Bauhaus projekta, kura principu integrēšana iepirkumos ļautu cīnīties ar "zemāko cenu" kā galveno kritēriju.

Aizvadītā tikšanās ar Latvijas Republikas Valsts prezidenta padomnieci ekonomikas jautājumos Irēnu Emīliu Švilpi bija labs pamats turpmākām sarunām un darbam pie arhitektūras nozares un plašākas sabiedrības interešu pārstāvniecības.

Ziņojumu sagatavoja LAS valdes locekle Anda Kursiša.

Partneri