Pieteikšanās Jaunā Eiropas Bauhaus balvām

23.05.2021

Projekta “Jaunais Eiropas Bauhaus” virzītāji izsludinājuši pieteikšanos diviem konkursiem. Rīkotāji vēlas izcelt tās skaistās, ilgtspējīgās un iekļaujošās idejas dažādās Eiropas vietās, kas ir virzītājspēks uz citādu nākotni. Tāpēc apbalvotie projekti ne tikai demonstrēs jau pastāvošus sasniegumus, bet arī kalpos par iedvesmas avotu jaunajai paaudzei pilnveidot šo konceptu.

Pieteikumi tiek pieņemti desmit kategorijās:
- Būvniecības un projektēšanas metodes, materiāli un procesi
- Būvniecība aprites ekonomikas garā
- Risinājumi būvētas vides un dabas paralēlai attīstībai
- Atjaunoti pilsētu un lauku apvidi
- Produkti un dzīvesveids
- Kultūras mantojuma saglabāšana un pārveide
- Jaunizveidotas tikšanās vietas domu apmaiņai
- Kultūras, mākslas un kopienu mobilizēšana
- Modulāri, pielāgojami un mobili mājokļu risinājumi
- Starpdisciplināri izglītības modeļi 

Pirmajā konkursā “Jaunā Eiropas “Bauhaus” balva” tiek gaidīti pieteikumi par rīkiem, metodēm, idejām un risinājumiem, kas jau ir īstenoti. Savukārt otrais jeb “Jaunā Eiropas Bauhaus uzlecošās zvaigznes” paredzēts profesionāļiem līdz 30 gadu vecumam, un tam var pieteikt jebkurā attīstības posmā esošu projektu.

Pieteikumu iesniegšana: līdz 2021. gada 31. maijam

Nolikums

Vairāk informācijas

Partneri