Apakšsadaļas

Izsludināts atklāts apbūves ieceres arhitektūras risinājumu ideju konkurss “Apartamentu viesnīcas jaunbūve Zaķusalas krastmalā 21”

SIA “Katoļu 9” ir izsludinājusi atklātu apbūves ieceres arhitektūras risinājumu ideju konkursu “Apartamentu viesnīcas jaunbūve Zaķusalas krastmalā 21”, Rīga” (kadastra nr. 0100 051 0051).

Mērķis – nodrošinot brīvu, radošu konkurenci starp dalībniekiem un vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret viņiem, iegūt iespējami labāko pilsētbūvniecisko risinājumu un arhitektoniskā veidola ideju augstbūvei Rīgā, Zaķusalas krastmalā 21.

Uzdevums – radīt augstbūves veidola ideju un tās vizualizāciju pilsētvidē, balstoties uz objekta novietnes specifiku, Rīgas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, kā arī pasūtītāja darba uzdevumu. Būtisks faktors augstas kvalitātes sasniegšanā, veicot vizuālās ietekmes analīzi no svarīgākajiem publiskās ārtelpas punktiem, ir vienota un unikāla Zaķusalas arhitektoniskā tēla izveide, kā pilsētbūvnieciskā akcenta ar augstbūvju identitāti raksturīgajos pilsētas skatu koridoros nosakot optimālu objekta būvapjoma augstumu un telpisko izvietojumu.

Balvu fonds – 6500 EUR.

Konkursa noteikumi
Pielikumi
Piedāvājumu iesniegšana: līdz 2021. gada 28. maijam

Vairāk informācijas
Konkursa atbildīgā sekretāre – Dina Beķere
tālr. 27762290
e-pasts: zakusalaskrastmala21@gmail.com

Partneri