Apakšsadaļas

Izsludināts metu konkurss “Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra teritorijas plānojuma attīstība”

Latvijas Universitāte izsludinājusi metu konkursu “Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra teritorijas plānojuma attīstība”. Mērķis: iegūt nolikumam un projektēšanas programmai atbilstošu, ekonomiski pamatotu metu teritorijas telpiskajai vīzijai un Sporta mājas jaunbūves priekšlikumam. Konkursa priekšmets – būvniecības iecere teritorijas funkcionālajam zonējumam, Sporta mājas jaunbūves priekšlikumam un kompleksai Akadēmiskā centra teritorijas plānojuma attīstības telpiskajai vīzijai. Godalgu fonds – 40 000 EUR.

Nolikums
Papildu materiāli
Piedāvājumi jāiesniedz: 2021. gada 11. oktobrī 10:00–17:00
Konkursa mājaslapa

Partneri