Apakšsadaļas

Žūrijas ziņojums saistībā ar atklāto metu konkursu “Ēkas jaunbūve Rīgā, Dzirnavu ielā 64”

2020. gada 1. oktobrī SIA “Iela 3a” izsludināja atklātu metu konkursu “Ēkas jaunbūve Rīgā, Dzirnavu ielā 64”, kurā priekšlikumus varēja iesniegts līdz 14. decembrim. Pavisam tika saņemti 13 darbi. Tā kā konkursa norises laikā valstī līdz 6. aprīlim bija izsludināta ārkārtējā situācija, vērtēšana notika attālināti vairākās sesijās un darbs noslēdzās 16. martā.

Pēc žūrija domām, gandrīz visos darbos ir interesanti risinājumi un oriģinālas idejas, taču tikai daļa tuvināti izpilda projektēšanas programmas prasības un novērtē zemesgabala apgrūtinājumus. Tāpēc tā pieņēma neordināru lēmumu – turpināt radošo sacensību, aicinot trīs labāko piedāvājumu autorus pilnveidot savus risinājumus. Devīzes tiks atvērtas un uzvarētājs paziņots pēc koriģēto metu novērtēšanas. Žūrijas sastāvs otrajā kārtā paliek nemainīgs.

Papildinātie piedāvājumi iesniedzami ar sākotnējo devīzi 2021. gada 7. jūnijā no 12:00 līdz 16:00 Latvijas Arhitektu savienībā Torņa ielā 11.

Pašlaik piešķirtās naudas balvas:
– darbiem ar devīzi AAA4, DZIZA2020 un XIX919 – 2500 EUR katram, un to autori tiek aicināti turpināt darbu pie piedāvājuma
– darbam ar devīzi ECHO – 2000 EUR
– darbam ar devīzi Gaismēnas – 1500 EUR

Žūrijas ziņojums

Konkursa mājaslapa

Partneri