Latvijas Arhitektu savienības simtgade – LAS 100-XXIII kongress

16.03.2024

Information in english is provided below!

Latvijas Arhitektu savienība aicina LAS biedrus piedalīties LAS 100 – XXIII kongresā, kas norisināsies divās sesijās:

Pirmā sesija: 2024. gada 23. februārī attālināti Zoom platformā. Sesijas laikā tiks pieņemta turpmākā LAS darbības programma, veikti grozījumi statūtos, ievēlēts/a LAS prezidents/e, valdes priekšsēdētājs/a, padome un ētikas komisija, kā arī tiks pieņemti lēmumi par LAS struktūras izmaiņām.

Otrā sesija: 2024. gada 16. martā klātienē Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

LAS XXIII kongresā tiks pieņemta turpmākā LAS darbības programma, veikti grozījumi statūtos, pieņemti lēmumi par LAS struktūras izmaiņām, kā arī viens no svarīgākajiem kongresa uzdevumiem ir LAS prezidenta, valdes priekšsēdētāja, padomes un ētikas komisijas vēlēšanas. Ikviens LAS biedrs bija aicināts pieteikt savu kandidatūru šīm pozīcijām, anketā norādot kontaktinformāciju, īsu profesionālās pieredzes aprakstu, CV, foto, un motivācijas vēstuli.  

Aicinām iepazīties ar informācija par kongresa pirmo sesiju – 2024. gada 23. februārī attālināti Zoom platformā:

Aktuālā dienas kārtība kongresa pirmajai sesijai – 2024. gada 23. februārī attālināti Zoom platformā:

 • 11.30 Biedru un dalībnieku reģistrācija (Zoom un lemejs.lv);
 • 12.00 Atklāšana;
 • 12.20 Ziņojumi;
LAS prezidenta Jura Pogas ziņojums;
Valdes priekšsēdētājas Lindas Leitānes ziņojums;
Revīzijas komisijas ziņojums;
Ētikas komisijas pārstāves llvas Valdmanes ziņojums;
Sertificēšanas centra ziņojums;
Latvijas Arhitektu biroju asociācijas valdes loeckles Anda Kursišas ziņojums;
Latvijas Arhitektu slēpotāju kluba ziņojums;
 
 • 13.30-14.00 Pārtraukums;
 • 14.00 Statūti, balsojums;
 • 14.30 Padomes vēlēšanas;
 • 14.50 Ētikas komisijas vēlēšanas;
 • 15.00 Debates;
 • 15.20 Vēlēšanas rezultātu paziņošana;
 • 15.30 Kongresa 1. daļas noslēgums.

Balsošanas sistēmas, lemejs.lv, lietošanas pamācība.

LAS statūti – jaunā redakcija.

Uz turpmākajiem trīs gadiem, ar pietiekamu balsu skaitu, ir ievēlēta padome šādā sastāvā – Juris Poga, Gints Sūna, Liene Adumāne-Vāvere, Gvido Princis, Brigita Bula, Gunta Grikmane, Oskars Vāvere, Gatis Didrihsons, Raimonds Saulītis, Vilnis Šlars, Daiga Dzedone, Viktors Valgums, Ilma Valdmane, Andris Kronbergs, Edgars Bērziņš, Juris Mitenbergs, Zanda Treimane, Dace Kalvāne,  Artūrs Lapiņš, Sergejs Ņikiforovs, un kā jaunie biedri padomes sastāvā – Rudolfs Dainis Šmits, Darja Ostapceva, Artis Zvirgzdiņš un Kārlis Lauders. Nepietiekamo balsu skaitu dēļ netika ievēlēti – Jānis Krastiņš, Armands Bisenieks un Ingrīda Priedīte.

Uz turpmākajiem trīs gadiem, ar pietiekamu balsu skaitu, ir ievēlēta ētikas komisija šādā sastāvā – Armands Bisenieks, Dainis Bērziņš, Linda Krūmiņa, Daiga Dzedone, Ilma Valdmane, Ingrīda Priedīte un Visvaldis Sarma kā jaunais biedrs komisijas sastāvā.

Iepazīsties ar padomes locekļu kandidātiem un ētikas komisijas kandidātiem. 

Aicinām padomes dalībniekus pieteikt savu kandiatūru prezidenta pozīcijai līdz 4. martamaizpildot anketu. Foto un īsa biogrāfija tiks izmantota no kongresa materiāliem, ja ir vēlme veikt korekcijas, tad gaidīsim informāciju ar labojumiem uz e-pasta adresi [email protected].
 
Kandidātiem tiks dota iespēja sevi prezentēt padomes sēdē (5-10 min katram dalībniekam). Padomei tiks izsūtīta apkopota informācija par kandidātiem 5. martā.
 
Aicinām padomes dalībniekus pieteikt savu kandiatūru uz Valdes un valdes priekšsēdētāja pozīcijām līdz 4. martam, aizpildot anketu.
 
Šobrīd valdē turpinās strādāt, izteikušas vēlmi un apņēmību īstenot iesāktos darbus – Anda Kursiša (prakses un profesionālie jautājumi) un Dace Kalvāne (konkursu prakse). 
 

Dienas kārtība kongresa otrajai sesijai – 2024. gada 16. martā klātienē Latvijas Nacionālajā bibliotēkā:

 • 11.30 Biedru un dalībnieku reģistrācija;
 • 12.00 Atklāšana;
 • 12.10 Viesu uzrunas;
 • 13.50 Kongresa 1. daļas noslēgums;
 • 14.00-15.30 Saviesīgā daļa LNB Klīversalas telpā.

LAS 100 pasākumu programma: 

 • Atzīmējot Latvijas Arhitektu savienības 100 gadu jubileju, Latvijas arhitekti ir nolēmuši veltīt 100 minūtes sava laika, lai ikviens, kuram interesē arhitektūras joma, varētu bez maksas saņemt profesionāļu padomus un zināšanas. Vairāk informācijas!
 • Lai iepazīstinātu ar Latvijas Arhitektu savienības vēsturi, izveidota digitāla biedrības laikjosla. Biedrība aicina bijušos un esošos biedrus dalīties stāstos un atmiņās par Latvijas Arhitektu savienību, sūtot epastu uz [email protected].
 • Latvijas Arhitektu savienība simtgades ietvaros, izmantojot vēl iepriekš nepublicētus Latvijas Arhitektu savienības arhīva materiālus un vēsturisko periodiku, pie Arhitektu nama Torņa ielā 11 izveidota brīvdabas izstāde "Latvijas Arhitektu savienībai 100", kas pievēršas svarīgākajiem ar biedrību saistītajiem cilvēkiem, notikumiem un arhitektūras objektiem. Izstāde apskatāma līdz 31. martam. 
 • Par vairāk nekā 8000 arhitektūrai veltītiem izdevumiem, grāmatām un iespieddarbiem, ko savienība šogad uzdāvinājusi Latvijas Nacionālās bibliotēkas krātuvei, Reto grāmatu un rokrakstu lasītavā, 16. martā tiks atklāta arī izstāde par biedrības bibliotēkas krājuma dāvinājumu, ko papildinās lekciju sērija.

LAS simtgades pasākumu lieldraugs: Latvijas Nacionālā bibliotēka, atbalsta – Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola RISEBA Arhitektūras un dizaina fakultāte, Būvmateriālu un būvniecības sistēmu ražotājs "Knauf".

Pildīt LAS pirmskongresa anketu!

LAS PREZIDENTA VĒLĒŠANAS

Prezidents ir LAS augstākā amatpersona, kuru ievēl padome. Prezidents pārstāv LAS saziņā ar sabiedrību, kā arī valsts un pašvaldību institūcijām un ārvalstu organizācijām, paužot savienības nostāju jautājumos, kas skar profesionālo jomu un LAS darbības virzienus.

VALDES VĒLĒŠANAS

Valde sastāv no LAS biedriem. Valdi un valdes priekšsēdētāju ievēl padome. Valdes darbību regulē Valdes nolikums.

PADOMES VĒLĒŠANAS

Padome ir biedru ievēlēts arhitektu kopums, kas pārstāv biedru intereses starpkongresu periodā. Lai nodrošinātu efektīvu biedrības darbību, nepieciešams, lai padomes sastāvs būtu kompetents un ieinteresēts dažādos ar arhitektūras jomu un praksi saistītos jautājumos. Daudzpusīgs, intelektuāli spēcīgs un uz mērķi virzīts padomes sastāvs ir vitāli nepieciešams šajos gan nozarē, gan sabiedrībā trauksmainajos laikos. Tā ir iespēja:

–  ieguldīt savas zināšanas un darbu arhitektūras sfēras uzlabošanā;
–  iesaistīties nozīmīgu tēmu apspriešanā un darbības virzienu pieņemšanā;
–  sekot līdzi nozares aktualitātēm un piedalīties nozares stratēģisko jautājumu risināšanā.

ĒTIKAS KOMISIJAS VĒLĒŠANAS

Tāpat aicinām biedrus pieteikt savu kandidatūru darbam Ētikas komisijā. Ētikas komisijas locekļi saskaras ar sarežģītu, bet ļoti nozīmīgu jautājumu risināšanu, kas palīdz uzlabot profesionālo ētiku un veido precedentu kopumu kopējās pieredzes un prakses uzlabošanā.

Informējam:

Biedrība “Latvijas Arhitektu savienība” (LAS) ir dibināta 1924. gadā. Tā ir viena no vecākajām nevalstiskajām organizācijām (NVO) Latvijā. 2024. gadā tai apritēs simts gadu un tas būs iemesls novērtēt biedrības kultūrvēsturisko nozīmi, arhitektu pašorganizēšanās ietekmi uz arhitektūras politiku un sabiedrību, kā arī organizācijas nozīmi mūsdienās un tās attīstības potenciālu nākotnē sabiedrības līdzdalības kontekstā.

– Par attālināto balsošanas kārtību informēsim jau drīz. Ja pats balsošanā piedalīties nevarēsiet, tad lūdzam jau savlaicīgi domāt par kādu LAS biedru, kuru pilnvarosiet balsošanai savā vietā;

–  LAS biedriem ar biedra naudas parādiem nav balss tiesību, tādēļ lūdzam savlaicīgi sazināties ar LAS biroju par parāda segšanas veidu;

–  Sakarā ar izmaksu pieaugumu visās jomās, ir nolemts celt biedra naudas maksu, kuras apjoms nav mainījies kopš 2016. gada. Pamatojoties uz 2023. gada 6. decembra padomes lēmumu (padomes sēdes protokols nr. 13), no 2024. gada pilna LAS biedra naudas maksa būs 120 EUR gadā, pensionāriem 60 EUR; ar iespēju samazināt maksu uz gadu uz iesnieguma pamata.

English version:

The Latvian Association of Architects the 23rd Congress

In 2024, the Latvian Association of Architects (LAS), the primary professional organization for architects in the country, will mark its 100th anniversary with various events, including the 23rd Congress. This significant milestone offers an opportunity to recognize the cultural significance of LAS, acknowledge architects' impact on policies, and appreciate the organization's public engagement.

Established in 1924, LAS is one of Latvia's oldest non-governmental organizations, uniting professionals to advance architecture. Its priorities, outlined in the statutes, include supporting professional interests, certifying architects, promoting architecture, fostering global unity among Latvian architects, and preserving Latvia's cultural and historical environment.

To collectively achieve these objectives, every LAS member is cordially invited to participate in the 23rd Congress, held in two sessions. The first session, on February 23 via the Zoom platform, will consider and approve amendments to the LAS statutes, deciding on changes to the LAS structure, and conducting crucial elections, including those for the LAS president, board chairperson, council and ethics commission. The second session, scheduled for March 16 at the National Library of Latvia, will involve adopting the future LAS action plan.

All professionals are warmly welcome to attend the informal segment of the 23rd Congress on March 16 at the National Library of Latvia, a celebratory event marking the association's centennial. Your presence will play a crucial role in shaping a modern, inclusive, accountable, and sustainable trajectory for the organization's next century.

LAS 100 events program

 • To introduce the history of the LAS, a digital timeline has been created at 100.latarh.lv. The association invites current and former members to share stories and memories about the Latvian Association of Architects by sending an email to [email protected].
 • To mark the 100th anniversary of the LAS, Latvian architects have decided to dedicate 100 minutes of their time to provide free advice and knowledge to anyone interested in the field of architecture. More information
 • Starting on March 16, an exhibition in the Rare Book and Manuscript Reading Room the National Library of Latvia will present a donation from the LAS, consisting of over 8,000 publications, books, and printed materials dedicated to architecture. Additionally, the exhibition will include a series of lectures.
 • As part of the centenary celebrations, an outdoor exhibition titled The Latvian Association of Architects 100 has been set up near the Architects' House at 11 Torņa Street, showcasing important individuals, events, and architectural objects associated with the association. The exhibition will be open until March 31.
 • The exhibition "Roma un skolotāja, Astra Zariņa" will be on display from March 14 to April 27 at the National Library of Latvia. It aims to introduce a wider audience to the intellectual legacy of the notable Latvian architect Astra Zariņa, and it will feature an exhibition by the " 'T' Space / Steven Myron Holl Foundation" based in New York. The renowned American architect Steven Holl, a student of Zariņa, will give a public lecture during the opening program. The exhibition will be part of the RIXARCH 2024 international architecture conference organized by the RISEBA Faculty of Architecture and Design (FAD), dedicated to Astra Zariņa.
 • The exhibition "Birkerts – Itālijas gadi" will be on display from mid-March at the National Library of Latvia. This exhibition is dedicated to the internationally recognized Latvian-born architect Gunārs Birkerts, who, acquainted with Astra Zariņa, acquired a house in the Italian city of Civita di Bagnoregio in 1969. In the following years, he recognized the fundamental influence of this city on his projects. The exhibition is curated by Dr.arch.h.c. Jānis Dripe.

Supporters of the LAS centenary events include the National Library of Latvia, along with the support of RISEBA School of Business, Arts, and Technology's Faculty of Architecture and Design and renowned manufacturer of construction materials Knauf.

Partneri