Latvijas Arhitektu savienības biedru naudas

11.01.2024

2024. gadā Latvijas Arhitektu savienībai apritēs 100 gadi, ko atzīmēsim ar dažādiem pasākumiem, tostarp kongresu. Atgādinām, ka LAS biedriem ar biedra naudas parādiem nav balss tiesību, tādēļ lūdzam savlaicīgi sazināties ar LAS biroju par parāda segšanas veidu (latarh@latarh.lv).

LAS jau 100 gadus apvieno nozares profesionāļus un veicina arhitektūras attīstību Latvijā. LAS statūtos kā galvenie darbības virzieni ir minēta arhitektu profesionālo interešu aizstāvība, arhitektu sertificēšana un arhitektūras attīstība un popularizēšana, kā arī apvienot un koordinēt Latvijas arhitektu, ārpus Latvijas dzīvojošo Latvijas arhitektu un sabiedrības centienus arhitektūras un kultūrvēsturiskās vides saglabāšanā, izkopšanā un tālākā attīstībā Latvijā, veicināt arhitekta profesijas līdzdalību kultūras, saimnieciskajā un sociālajā dzīvē. Izmantojot likumdošanas iniciatīvas tiesības, LAS var ietekmēt Latvijas valsts iestāžu darbību jautājumos, kas skar visu arhitektūras jomu praksi, izglītību, zinātni, arhitekta sociālo apstākļu nodrošinājumu un tiesību aizsardzību, kā arī būvpolitiku un citus ar arhitekta darbu saistītos jautājumus. Lai pilnvērtīgi spētu realizēt šos mērķus un uzdevumus, ir nepieciešama katra LAS biedra atbildība un līdzdalība – gan līdzdarbojoties dažādu jautājumu risināšanā darba grupās, gan ievērojot labas prakses principus un esot par paraugu kolēģiem, gan rosinot argumentētu kritiku. Šī atbildība ietver arī regulārus biedru naudas maksājumus.

Sakarā ar izmaksu pieaugumu visās jomās, ir nolemts celt biedra naudas maksu, kuras apjoms nav mainījies kopš 2016. gada. Pamatojoties uz 2023. gada 6. decembra padomes lēmumu (padomes sēdes protokols nr. 13), no 2024. gada pilna LAS biedra naudas maksa būs 120 EUR gadā, pensionāriem 60 EUR; ar iespēju samazināt maksu uz gadu uz iesnieguma pamata.

Partneri