Apakšsadaļas

2013. gada diplomprojektu gadagrāmata

Pirmo reizi RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes studentu diplomprojekti apkopoti kopīgā gadagrāmatā, kuras atvērumos var iepazīties ar darbu autoriem, kā arī gūt ieskatu darbu paskaidrojošajā un grafiskajā materiālā. Autori cer, ka diplomprojektu apkopošana drukātā izdevumā kļūs par ikgadēju RTU APF tradīciju. Gadagrāmata ir gan latviešu, gan angļu valodā, kalpojot par fakultāti reprezentējošu materiālu ne tikai vietējā, bet arī starptautiskā mērogā.

Autori: Projekta vadītājas, koncepta autores, redaktores — Līva Nordmane, Marta Ceriņa, Karīna Šumilo

Pasūtītājs: 2013. gada arhitektūras diplomandi

Nozīmīgākie apakšuzņēmēji, partneri:
Grafikas dizains — Ieva Rusiņa, Ainis Permins, Līva Nordmane, Mārtiņš Rusiņš, Marta Ceriņa

Partneri