Apakšsadaļas

Partneri

Kultūras ministrija

Arhitektūra ir sava laika sabiedrības vērtību, ideālu un ideju telpiskais pieraksts, kas kultūras mantojuma formā saglabā šo vēstījumu nākamajām paaudzēm. Kultūras ministrijas atbalstītā Latvijas Arhitektūras gada balva ir nacionālas nozīmes apbalvojums arhitektūrā, kas reizē ir profesionāla atzinība ēku autoriem un atvērts dialogs ar plašu sabiedrību par arhitektūras lomu mūsu dzīves telpā.

Kultūras ministrija

Atbalstītāji

VKKF

Latvijas Arhitektu savienības rīkotā Latvijas Arhitektūras gada balva ir ne tikai arhitektu veiksmes stāstu gadagrāmata. Tas ir plašs, daudzpusīgs un demokrātisks dialogs ar sabiedrību par vides veidošanas mākslas aktualitātēm un ikviena indivīda spēju ietekmēt to virzību. Arhitektūra ir visapkārt mums un no tās ietekmes izvairīties nav iespējams, tādēļ ikviena indivīda tiesības dzīvot kvalitatīvā vidē vienlaikus ir arī viņa pienākums aktīvi iesaistīties tās veidošanā. Valsts Kultūrkapitāla fonds, uzskatot šo dialogu par valstiski nozīmīgu manifestāciju, atbalsta Latvijas Arhitektūras gada balvas rīkošanu.

VKKF

Partneri