Apakšsadaļas

Interjers (publiskais un privātais)

Biroja telpu pārbūve un interjers
Autori: SIA "Balta istaba", arhitekte Ilze Rukmane-Poča

Pasūtītājs: Privātpersona

Adrese:
Blaumaņa 16/18, Rīga

Nodošana ekspluatācijā:
2019

Nodošana ekspluatācijā:
2018

Būvnieks:
-

Nozīmīgākie apakšuzņēmēji, partneri:
-

Pievienoto fotoattēlu autors:
Aigars Altenbergs

Partneri