Apakšsadaļas

Komercēkas un ražošanas ēkas (viesnīcas, biroju ēkas, tirdzniecības ēkas, ražošanas ēkas)

Biroju ēku komplekss "Business Garden Rīga"

“Business Garden” Rīga ir daļa vienotas ieceres par pašpietiekamu, efektīvos risinājumos balstītu pilsētbūvniecisku vienību ar 2 pamatfunkcijām: komerciālo un dzīvojamo. Atbalstošās funkcijas: kafe, bērnudārzs, sporta centrs, parks, autonovietnes u.c. 2019. gada augustā ekspluatācijā nodotas 2 biroju ēkas.

VĒRTĪBAS. Zaļa, humāna un droša publiskā ārtelpa, saglabāti esošie koki. Arhitektūras un vides estētiska un funkcionāla vienotība. Funkcionalitāte un ilgtspēja: efektīvs plānojums, energoefektīvas inženiertehniskās sistēmas, labi gaisa caurlaidības testa rezultāti. Iegūts LEED Platinum sertifikāts.

Autori: SIA DEPO Projekts: Sandra Paulsone (arhitektūra, būvprojekta vadība), Antra Saknīte (teritorija, ģenerālplāns)

Pasūtītājs: SIA Vastint Latvia

Adrese:
Malduguņu iela 1, 2, Mārupe

Tehniskie rādītāji:
2011–2018

Nodošana ekspluatācijā:
Aug.2019

Būvnieks:
SIA Skonto Būve

Nozīmīgākie apakšuzņēmēji, partneri:
Gita Gāgane (labiekārtojums, apzaļumojums), Anrijs Rudzis (DEPO Konstrukcijas, BK), SIA Citrus Solutions, SIA BRD Projekts, SIA Jensen Consult un Arhis Inženieri

Partneri