Apakšsadaļas

Daudzdzīvokļu ēkas

Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku komplekss "Philosophers Residence"

Ēkas atrodas pie Daugavas senkrasta nogāzes, vēsturiskās Filozofu alejas vietā, kas tagad pārveidota par publisku zaļo zonu. Lai neaizsegtu skatu no Filozofu alejas uz Vecrīgu, dzīvokļu apjomi ir pacelti uz 14 m augstām kolonnām. Ņemot vērā nelielo ēkai piegulošo teritoriju, viss autostāvvietas jumts ir apzaļumots un sadalīts apstādījumu, atpūtas un spēļu laukumu zonās.

Autori: SIA ARHIS Arhitekti; Andris Kronbergs un Raimonds Saulītis, Uldis Āmars, Paulis Gibze, Madara Gibze un Evija Runce; Linda Zaļā un Madara Lezdiņa (ainava)

Pasūtītājs: SIA Philosophers Residence

Adrese:
Raņķa dambis 34, Rīga

Tehniskie rādītāji:
2015–2019

Nodošana ekspluatācijā:
2019

Būvnieks:
SIA VELVE

Nozīmīgākie apakšuzņēmēji, partneri:
BICP, MODULS, Daina EL

Pievienoto fotoattēlu autors:
No klienta arhīva

Partneri