Apakšsadaļas

Ēkas rekonstrukcija

Ēka Pasta ielā 3 celta 18. gs., un tai ir 1992. gadā celta piebūve. Noliktava rekonstruēta par viesnīcu. Fasādē atjaunots dekoratīvais krāsojums, slēģi, tomēr 1. stāvā tie modificēti, lai varētu būt atvērti, netraucējot logiem. Iekštelpās veikta bojāto konstruktīvo elementu protezēšana; ķieģeļi eksponēti – notīrīti, apstrādāti pret putekļiem. Mēbeles projektētas un izvēlētas ar mērķi pēc iespējas mazāk iejaukties vēsturiskajā telpā, dodot iespēju apskatīt un baudīt ēkas saglabāto substanci.

Autori: Juris Bērziņš, Maija Brice-Rugaine, Lolita Onckule-Bērziņa

Pasūtītājs: SIA "ARKTIKA NORD"

Adrese:
Pasta iela 3, Rīga

Tehniskie rādītāji:
2015–2016

Nodošana ekspluatācijā:
15.12.2016.

Būvnieks:
SIA "RCBS"

Pievienoto fotoattēlu autors:
Gvido Kajons

Partneri