Apakšsadaļas

Garīgās kultūras ekumēniskais centrs Aglonā

Garīgās kultūras ekumēniskā centra Aglonā projekts izstrādāts kā studiju diplomdarbs Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātē. Vadītājs Dr.arh., prof. Ivars Strautmanis. Projektā piedāvāts Aglonas katoliskajā vidē veidot ekumēnisku garīgās kultūras centru, vēloties veicināt dažādu kristietības konfesiju saliedētību. Centra būves kompozīcijas pamatā ir orientācija pret debespusēm. 

Autori: Viktors Zarakovskis

Pasūtītājs: Rīgas Tehniskā Universitāte Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāte

Tehniskie rādītāji:
2014-2015

Nozīmīgākie apakšuzņēmēji, partneri:
Dr.arch., .prof. Ivars Strautmanis

Partneri